Utsetter du noen for vold?

KORT FORTALT

Hvis du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter dine nærmeste for vold og trusler kan du få hjelp til å endre deg.  

Utsetter du noen for vold?

Alle som står nær hverandre kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du gjør partneren din eller barnet ditt redd eller utrygg. Livet i en familie skal være trygt for alle parter. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Sjekk faresignaler - behandler du partneren din bra?

Hvis du slår, sparker eller kommer med trusler, ydmyker, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold. Hvis du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller er oppfarende og stadig skremmer noen du egentlig er glad, kan du få hjelp til å endre deg.

Få hjelp

Du kan få hjelp til å endre atferd hos fastlegen din, helsestasjon eller skolehelsetjeneste, alternativ til vold (ATV) og familievernet

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret Haugalandet
E-post
Telefon 52 70 08 20
Helsestasjon for ungdom
Telefon 52 74 41 09

Besøksadresse
Skåregata 92, 5528 Haugesund (Markedet, 5. etasje)

Åpningstider
Mandag  kl. 15.00 - 17.00
Onsdag  kl. 14.00 - 16.00 - GUTTEDAG
Torsdag kl. 15.00 - 17.00