Informasjon til veteraner fra internasjonale operasjoner

KORT FORTALT

Haugesund kommune har laget brosjyren som heter Til veteraner fra internasjonale operasjoner (PDF, 2 MB). Denne inneholder kort informasjon om aktuelle instanser i Haugesund kommune som kan bistå ved behov for støtte eller hjelp til veteraner og deres familie og venner. Viktige kontaktpunkter i Forsvaret er også beskrevet, samt informasjon om Nav.

For mer informasjon viser vi til brosjyren.