Informasjon til veteraner fra internasjonale operasjoner

KORT FORTALT

  • Her finner du informasjon til veteraner fra internasjonale operasjoner
  • I Haugesund kommune har vi ulike kontaktpunkt som kan bistå ved behov for støtte eller hjelp til veteraner og deres familie og venner.

Trenger noen hjelp?

Har du tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner? Eller kanskje kjenner du noen som har gjort det?

I Haugesund kommune er det ca. 315 militære veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner fra og med 1978 og frem til 2021. Noen trenger hjelp og støtte etter å ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Helsehjelp

Før, under og inntil ett år etter deltakelse i internasjonale operasjoner er Forsvaret ansvarlig for helseoppfølgingen. Deretter er det sivile helsevesenet veteranenes primære kontaktpunkt. 
 
Forsvaret tilbyr også veteraner oppfølging ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, eller Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Disse er et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, utredning og kortvarig behandling av psykiske lidelser.
 
I Haugesund kommune er det lavterskel psykisk helse og rus som vil gi råd og veiledning til veteraner og pårørende som har behov for helsehjelp. 

Hvem kan hjelpe?

deokorativt - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Her er de viktigste kontaktpunktene for veteraner og deres familie og venner som har behov for noen å snakke med:
 
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
Kameratstøttetelefon: 800 45 500
Les mer her på nettsiden til NVIO.
NVIO har en aktiv lokalavdeling på Haugalandet. 
 
Veteranforbundet SIOPS
Telefon: 22 69 56 50
Les mer her på nettsiden til SIOPS.
 
Forsvarets veteransenter, Bæreia
Telefon: 62 82 01 00
Les mer her på nettsiden til Forsvarets veteransenter
 
Forsvarets grønne linje
Telefon: 800 30 445
Et samarbeid mellom Forsvaret og 
Kirkens SOS.
 
Forsvarets “åpne dør”
Telefon: 800 85 000
 
Du finner også informasjon her på forsvarets nettside for veteraner.

Andre som kan bistå

dekorativt - Klikk for stort bilde

 

 

 

Nav gir først og fremst hjelp og veiledning om arbeid og økonomi. Dette berører i stor grad alle sin livssituasjon, og er viktig blir ivaretatt. Nav har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved Nav Elverum. 
 
For mer informasjon se oversikt her på www.nav.no, eller ta kontakt på telefon 55 55 33 33
 
Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte hvis du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. De gir råd og veiledning i Nav, til Forsvaret og direkte til veteraner. Kompetansemiljøet er landsdekkende.

Kontakt opp på e-post: veteran@nav.no
 
Her kan du kontakte dem på telefon:  

Gunn Strand
Telefon: 90 70 33 55
 
Mette Seland Pettersen
Telefon: 40 49 21 15
 
Carl Bergsvik
Telefon: 92 47 72 20

 

dekorativt - Klikk for stort bilde

 

 

I tillegg finnes det flere enheter i Haugesund kommune som kan bistå familien. For eksempel kan helsesykepleier også være en god støtte for familien og kan gi informasjon om andre støtte- og hjelpetilbud. 

Fastlegen

Fastlegen har en viktig rolle i å ivareta alles helse. Også veteraner sin helse. Det anbefales derfor og først ta kontakt med fastlegen. Er det behov for det vil fastlegen henvise videre til aktuelle instanser. Dette kan være både innen spesialisthelsetjenesten, eller til Forsvaret.

Har du behov for akutt hjelp kan du kontakte legevakten.
Haugesund legevakt
Telefon: 116 117
Besøksadresse: 
Karmsundgata 59 b, 5531 Haugesund

Psykisk Helsetjeneste i Haugesund kommune

Alle kan ta direkte kontakt med lavterskel psykisk helse og rus for råd og veiledning. Vi gir tilbud til voksne med ulike former for livskriser, psykiske vansker eller psykiske lidelser. Hjelpen er gratis og har fokus på forebygging og rask psykisk hjelp.

Psykiske helseproblemer forekommer i alle aldre og i alle befolkningsgrupper. Tidlig kontakt med helsevesenet kan redusere plager og skadevirkninger.

Mer informasjon om hjelpetilbud fra psykisk helsetjeneste finner du her
  
Kontakt oss
Telefon 52 74 30 00, eller 91 65 70 82 (mandag til fredag mellom 11.30 - 14.00). 
 
Besøksadresse: Skåregata 92, i Markedets 5. etasje
Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund