Psykisk helse for voksne

KORT FORTALT

Haugesund kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer som har psykiske lidelser.

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp?

  • Ring fastlegen din. Fastlegen har en akutthjelp-funksjon for sine pasienter i kontortiden.
  • Ring Legevakt, telefon 116 117. Legevakten har åpent hele døgnet alle dager og kan kontaktes når fastlegen ikke er tilgjengelig.

Les om våre ulike hjelpetilbud og finn kontaktinformasjon.