Trafikksikkerhet

KORT FORTALT

Innspill om trafikksikkerhetstiltak

Her kan du gi innspill om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak i Haugesund kommune. Bruk vårt elektroniske skjema til å gi innspill om mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger.

Hvem kan gi innspill?

Vi ber om at henvendelser hovedsakelig kommer fra styreleder i sameie/velforening, rektor fra skole eller lignende. Da har vi en representant som kan være talsperson for beboere i området

Gjelder innspillet kommunal veg eller fylkesveg?

Før det gis innspill på trafikksikkerhetstiltak må du vite hvor du skal sende innspillet ditt. 

Sjekk om gaten er kommunal eller fylkeskommunal på www.vegkart.no

Hvor lang er behandlingstiden?

Etter at kommunen har mottatt innspillet, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet. Tiden det tar å behandle innspillene varierer etter hva det gis innspill om, men saker som vurderes i forum for trafikksikkerhet og skilt vil ha lang behandlingstid.

Hvem behandler innspill om trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg?

Innspill vil bli faglig vurdert av kommunen og eventuelt forum for trafikksikkerhet og skilt. Alle saker blir grundig vurdert ut ifra gjeldende regelverk og normer.

Forum for trafikksikkerhet og skilt består av følgende:

  • Haugesund kommune
  • Haugesund Parkering
  • Politiet
  • Statens vegvesen
  • Rogaland fylkeskommune

Melde om trafikkfarlige hekker

Må kommunen klippe en kommunal hekk eller andre vekster du mener er farlige for trafikken, gi oss tilbakemelding gjennom tjenesten varsle om feil (VOF).

Er det din egen eller naboens hekk som må klippes? Se nettsiden om klipping av hekker og busker.

Trafikksikkerhetsplan for Haugesund kommune

Trafikksikkerhetsplan for Haugesund kommune 2017 - 2021. (PDF, 18 MB) Hvert år søker kommunen om midler til å kunne gjennomføre tiltak fra trafikksikkerhetsplanen.

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet