Avdelingene på Hemmingstad barnehage

Avdeling Måne

Avdelingen har plass til 14 barn mellom 1- 3 år

Avdeling Stjerne

Avdelingen er delt i to grupper.

Lillebjørn: Gruppen har plass til 14 barn i alderen 2-4 år

Storebjørn: Gruppen har plass til 14 barn i alderen 4-6 år

Kontaktinformasjon

Hemmingstad barnehage
Telefon 52 74 42 60
Linda Kristin Eriksen
Pedagogisk leder
E-post
Telefon 52 74 42 63
Mobil 41 63 21 41
Bodil Ruud
Pedagogisk leder
E-post
Telefon 95 05 73 54
Mobil 91 31 11 29