Avdelingene våre

Avdeling Måne
Sommerfuglene har plass til 14 barn. 

Avdeling Lillebjørn (2-6 år)
Maurtua har plass til 19 barn.

Avdeling Storebjørn (3-6 år)
Vepsabolet har plass til 19 barn.

Avdeling Bjørnegruppen (5-6 år)
Overgangsgruppe for de største barna det siste året før de begynner på skolen. 

Kontaktinformasjon

Aase Fauske
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 70 09 50
Mobil 481 08 650
Barnehage AAF - Spesped. OPAAF