Hemmingstad barnehage

Hemmingstad barnehage er en 3-avdelings forsterket kommunal barnehage i søre bydel med plass til 52 barn.

Hemmingstad Barnehage

Åpningstid i barnehagen vår er fra kl. 07.00 - 16.30.

Ny barnehage

Det er politisk vedtatt at kommunens to gamle barnehagebygg, St. Olav og Hemmingstad, skal erstattes med en ny sentrumsnær, miljøvennlig framtidsrettet barnehage. Den nye barnehagen vil være en forsterket barnehage med universell utforming til alle barn og spesielt til barn med behov for ekstra støtte. Vi ser frem til den nye barnehagen står klar i Salhusvegen 26 i løpet av 2025 og ønsker alle fremtidige søkere velkommen!

Tegning av den nye sentrumsnære barnehagen se ut når den er klar i 2025.  - Klikk for stort bildeSlik vil den nye sentrumsnære barnehagen se ut når den er klar i 2025. Illustrasjon fra Norconsult

Kontaktinformasjon

Hemmingstad barnehage
Telefon 52 74 42 60
Marion Lønning
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 48 20
Mobil 52 74 48 20