OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Hemmingstad barnehage

Vår åpningstid er fra 07.00 - 16.30

Enhetsleder er Marion Lønning
Besøksadresse: Vallhallgata 2

Kontakt oss
Telefon: 52 74 42 60

Om oss

Hemmingstad barnehage er en kommunal avdelingsbarnehage som ligger i søre bydel.

Vårt satsningsområde er lek og inkludering som motvekt til utestengelse og mobbing. Vi jobber også mye med språk og kommunikasjon og supplerende kommunikasjon (ASK) Samt tegnspråk.

Å leke og kjenne tilhørighet i et fellesskap er avgjørende for barns opplevelse av den gode barndom, livsmestring og utvikling av en sunn psykisk helse. Lek og inkludering skaper mestring, glede og mening i barns liv. Vi legger vekt på at leken skal ha en viktig plass i barnehagen vår. Leken har betydning for barnas trivsel. Vi vil at barna skal få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Inkludering handler om å tilrettelegge for sosial deltakelse for alle barn.

Personalet har lang erfaring og kompetanse på å legge til rette for barn med ulike behov.

Avdelinger i Hemmingstad barnehage

  • Måne har plass til 13 barn mellom 1- 3 år
  • Lillebjørn har plass til 24 barn i alderen 3-6 år
  • Storebjørn har plass til 24 barn i alderen 3-6 år
Vannlek - Klikk for stort bildeUtelek Cathrine Grindheim
Til toppen