Hemmingstad barnehage

Hemmingstad barnehage er en 3-avdelings forsterket kommunal barnehage i søre bydel med plass til 52 barn.

Hemmingstad Barnehage  

Åpningstid i barnehagen vår er fra kl. 07.00 - 16.30.

Kontaktinformasjon

Hemmingstad barnehage
Telefon 52 74 42 60