Offentlig ettersyn av eiendomsskattelister

Eiendomsskattelister er lagt ut til offentlig ettersyn i minst tre uker fra og med 1. mars.

Søk i dokumentene

PDF: trykk ctrl og F

Excel: trykk ctrl og B

Eiendomsskattelister 2024

Skatteliste offentlig ettersyn - boligverdi 2024 (PDF, 3 MB)

Skatteliste offentlig ettersyn - boligverdi 2024 (XLSX, 2 MB)

Skatteliste offentlig ettersyn - lokale takster 2024 (PDF, 329 kB)

Skatteliste offentlig ettersyn - lokale takster 2024 (XLSX, 112 kB)

Eiendommer som har fritak for eiendomsskatt i 2024

Skatteliste offentlig ettersyn - fritak 2024 (PDF, 235 kB)

Skatteliste offentlig ettersyn - fritak 2024 (XLSX, 63 kB)

Servicesenteret

Eiendomsskattelister er også lagt ut til offentlig ettersyn på Servicesenteret. Listene vil være tilgjengelig i minst tre uker fra og med 1. mars.

Besøksadresse til Servicesenteret er Kirkegata 85, 5528 Haugesund og åpningstiden er mandag til fredag klokken 09.00 til 15.00.