Eiendomsskatt

KORT FORTALT

 • Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som bystyret kan vedta.
 • Grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt skal gjenspeile en antatt markedsverdi på eiendommen
 • Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring.
 • Regningen for eiendomsskatt sendes ut i 4 terminer sammen med andre kommunale avgifter. 

Eiendomsskatt 2024

 • Skattesats bolig- og fritidseiendommer: 4 promille
 • Bunnfradrag per boenhet: 600 000 kroner
 • Skattesats næringseiendommer: 5,15 promille

For bolig- og fritidseiendommer betaler man 4 promille av skattetaksten i eiendomsskatt, etter at bunnfradraget er trukket fra. En boenhet er lik ett bunnfradrag. Næringseiendommer betaler 5,15 promille av skattetaksten i eiendomsskatt.

Hvordan klage på eiendomsskatt?

For å klage må du først finne ut om du har skattetakst basert på boligverdi fra Skatteetaten eller lokal takst. På fakturaen for kommunale avgifter står det enten "skattetakst" eller "lokal skattetakst". Dersom det kun står "skattetakst" har eiendommen boligverdi fra Skatteetaten. De fleste privatboliger har boligverdi fra Skatteetaten mens næringseiendommer og fritidseiendommer har lokal takst. 

Klage på boligverdi fra Skatteetaten

Da må en klage på eiendomsskatt rettes til Skatteetaten.

Boligverdien fra 2022 benyttes som eiendomsskattetakst i 2024. Som eiendomsskattetakst i 2023, var det boligverdien fra 2021 som ble benyttet. Fra 2021 til 2022 var det en prisstigning på boliger i Haugesund. Dette er årsaken til at boligverdiene har økt i verdi fra 2023 til 2024.

Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

 • boligtype
 • byggeår
 • p-rom (areal)

Opplysningene finner du i skattemeldingen/selvangivelsen for 2022, under punktet "bolig og eiendom". 

Ved feil faktaopplysninger må du sende klage til Skatteetaten. Du kan også sende klage dersom du mener at verdien på boligen er satt for høyt i forhold til antatt markedsverdi, selv om faktaopplysningene ellers er korrekte.

Gå inn på Skatteetatens sider for å lese mer.

Klage til kommunen.

For å klage over andre forhold enn boligverdien (bunnfradrag, utregning e.l.) eller på en lokal takst, kan du sende skriftlig klage til Haugesund kommune. Klagefristen til kommunen er 19. april 2024. 

For klage benytt klageskjema for eiendomsskatt. Sørg for å få med alle opplysningene som blir etterspurt i skjemaet. 

Klageskjema på eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatt

Noen eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. I fritaket inngår også kommunale- og de fleste statlige eiendommer. 

I tillegg har Haugesund bystyre vedtatt å frita for eiendomsskatt eiendom som eies av

 • lag.
 • organisasjoner.
 • stiftelser.
 • idrettslag.
 • foreninger og tilsvarende.

Det er et krav at virksomheten gagner kommunen, fylket eller staten.

Dersom du eier eller representerer eiendom som har fått utskrevet eiendomsskatt, men mener eiendommen skal ha fritak som følge av ovennevnte, kan du sende en skriftlig henvendelse til:  

Haugesund kommune v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 2160
5504 Haugesund

Dokumenter

Lovverk

Les mer i Eiendomsskattelovens §5

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Relatert innhold