Haugesund fikk nasjonal jordvernpris

Haugesund kommune ble mandag 21. august tildelt nasjonal jordvernpris for 2023. Landbruks- og matminister Geir Pollestad delte ut prisen til ordfører Arne-Christian Mohn på et jorde på Fagerheim i Haugesund. 

Utdeling av jordvernprisen 2023 - Klikk for stort bildeFra utdelingen av nasjonal jordvernpris på Fagerheim i Haugesund. F.v. Landbruks- og matminister Geir Pollestad, ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn, Statsforvalter i Rogaland Bent Høie, fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak og leder i Rogaland Bondelag Ståle Hustoft. Liv Alsaker Sande

Sted for utdelingen var ikke tilfeldig valgt. Det er nettopp opphevingen av områdeplanen for Fagerheim og jordvern av 400 dekar dyrket jord som gjorde at Haugesund fikk prisen. I tillegg til ministeren, deltok også fylkesordfører Marianne Chesak, Statsforvalter Bent Høie, politikere, Rogaland Bondelag og ansatte i Haugesund kommune på markeringen.  

– Her har kommunen gått foran som et godt eksempel som flere kan følge.  Jeg har fått opplyst at områdeplanen for Fagerheim ble opphevet i juni, og at arealet skal føres tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommende kommuneplanprosess. For å redusere omdisponering av dyrket jord er vi avhengig av kommunene, siden de styrer arealpolitikken lokalt. Omdisponeringen har heldigvis gått ned de siste åra, og jeg vil blant annet takke Haugesund kommune for å ha bidratt til dette, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad da han delte ut prisen.

Om prisen

Jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet særlig i kommunene og fylkeskommunene, og skal oppmuntre til gode ideer, tiltak, planer og strategier. Prisen deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune.

Juryen har i år vurdert 5 nominerte kandidater. Det var Statsforvalteren i Rogaland som nominerte Haugesund kommune til prisen. 

Juryen har i år bestått av:

  • Landbruks- og matministeren  (Sandra Borch)
  • Olaf Gjedrem (leder for Jordvern Norge)
  • Audhild Slapgård (for Norges Bondelag)
  • Morten Clemetsen (for Norske landskapsarkitekters forening)
  • Jonas Skrettingland (for KS, ordførar Hå kommune)

Les mer om hvorfor Haugesund kommune ble nominert her! 

Bilde av ordfører Arne-Christian Mohn som tok i mot jordvernprisen av minister Geir Pollestad.  - Klikk for stort bilde Liv Alsaker Sande