Haugesund nominert til nasjonal jordvernpris

Statsforvalteren har bestemt at Haugesund kommune er Rogaland sin kandidat til jordvernprisen 2023. Det er Landbruks- og matdepartementet som deler ut prisen. 

På nettsiden til Statsforvalteren i Rogaland kan en lese at Haugesund kommune har satt jordvern og bærekraftig byutvikling høyt på politisk dagsorden. Dette har blant annet resultert i at kommunen har vernet et jordbruksområde nord for byen på Fagerheim som egentlig var regulert til boligutbygging. 

Videre heter det: 
"Kommunen si vurdering er eit eksempel til etterfølging med omsyn på jordvern, areal- og transportplanlegging, prioritering av sentrum og effektiv arealbruk. Tilbakeføring av arealet ved Fagerheim viser at kommunen følgjer opp nasjonale forventingar, statlege planretningsliner og tek vare på matjorda. Vi meiner derfor at Haugesund kommune er ein verdig kandidat til nasjonal jordvernpris."

Om prisen

Nasjonal jordvernpris blir delt ut annethvert år, og Landbruks- og matdepartementet skriver dette om prisen på sin nettside:

«Jordvernprisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.» 

Les mer om nominasjonen og jordvernprisen på Statsforvalteren i Rogaland sin nettside

Bilde av Fagerheim-området nord i Haugesund kommune. - Klikk for stort bildePolitikerne har bestemt at en del dyrka mark på Fagerheim skal bli vernet istedenfor å bli brukt til bebyggelse. Dette er en viktig grunn til at Haugesund kommune nå er blitt Rogaland sin kandidat til jordvernprisen for 2023. Tor Inge Vormedal