Dubberselva tilbake til naturtilstanden

I fjor gjennomgikk Dubberselva en stor forandring. Fra gjengrodd, sakterennende elv, til en elv med kulper, små stryk og plass for fisken å finne skjul og ly. I år planter kommunen trær ved elven.

I kommunen er det mange som jobber sammen for å skape gode vannmiljø. Elvene våre er utrolig viktige i mange sammenhenger; økologisk, for friluftslivet og i klimatilpasningen av samfunnet vårt. Gjennom mange tiår har elver og bekker blitt sett på som problematiske og lagt i rør eller rettet opp for å gi mer plass til landbruk, utbygging og annen infrastruktur.

Vi er nå i gang med å bedre de økologiske forholdene langs byens vassdrag og da er kantvegetasjon neste steg for Dubberselva. Kantvegetasjon, i form av trær og busker, har mange funksjoner.

  • Det skaper grønne korridorer i landskapet der små og store dyr kan bevege seg fritt uten å bli oppdaget
  • Fisk og andre dyr som lever i elva er avhengig av skyggen trær gir. Dette hindrer blant annet at vannet blir for varmt sommerstid og hindrer gjengroing med planter i elva.
  • Blader som faller ned i elva er mat for små bunndyr, som igjen er næringsgrunnlaget for fisken.
  • Trær og røtter stabiliserer kanten til elver og bekker og hindrer dermed erosjon og utrasing av jordmasser.

I forrige uke gjennomførte Haugesund kommune i samarbeid med tredje klasse biologi på Skeisvang videregående skole utplanting av kantvegetasjon langs Dubberselva. Anders Eidhammer, prosjektleder for Frivillige miljøtiltak i landbruket, var ansvarlig for gjennomføringen.

Dubberselva har utløp til Tornesvatnet på Kvala som er ett av fire naturreservat i Haugesund. 

Les mer om arbeidet i Dubberselva! 

Mye vann og grått novembervær satte ingen stopper for arbeidet med å plante trær ved Dubberselva. Lene Røkke Mathisen

Kontaktinformasjon

Lene Røkke Mathisen
Rådgiver
E-post
Mobil 996 43 727