Bedrer leveforholdene til sjøørret i Dubberselva

I tiden som kommer vil sjøørret vandre opp i elver og bekker for å gyte. Her vil den nyklekte fisken oppholde seg fram til den har vokst seg stor nok til å vandre ut i havet. Senere vil den vende tilbake til elvene og bekkene for å formere seg og syklusen gjentar seg.

Kommunen har utført tiltak
Haugesund kommune har utført tiltak i Dubberselva for å lette oppvandringen til sjøørreten. Dubberselva har utløp til Tornesvatnet som er ett av fire naturreservat i Haugesund. Etter kartlegging av Rådgivende Biologer i Dubberselva i 2019, ble det foreslått tiltak for å bedre leveforholdene for fisken i elva og da spesielt oppvandringen til sjøørreten.

Bedre forhold for fisk
Tiltakene har bestått av å fjerne deler av tilgroingen i elva og tilføre morenestein. Steinen bedrer strømningsforholdene i tillegg til å gi fisken flere steder å gjemme seg. Det ble også laget kulper med dypere vann for større fisk og for å gjøre det lettere for fisk som er på vei opp elva for å gyte. Videre skal det plantes kantvegetasjon, hvor håpet er i årene som kommer å redusere tilgroingen og gi fisken enda bedre skjul.  

Se dronefilm av arbeidet som er gjort.

 

Konsulent Bjart Are Hellen fra Rådgivende Biologer passet på at steinene havnet på rett sted.