Vannmåler

KORT FORTALT

 • Alle bygg i Haugesund kommune som er tilknyttet offentlig vann og/eller avløp skal ha vannmåler.
 • Vann og avløp faktureres med en fast og en variabel del. Den variable delen er ditt målte vann- og avløpsforbruk.
 • Ditt målte vann- og avløpsforbruk faktureres i antall kubikk (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

 

Hvordan lese av vannmåler

Vannmåleren skal leses av en gang i året. 

Når du leser av din vannmåler gjør du følgende

 1. Begynn avlesningen fra venstre.
 2. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket.
 3. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

Se video for hvordan man leser av via SMS

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt varsel, mot nummeret på vannmåleren. Ved feil avlest målerstand kan man foreta ny avlesning. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Her er de ulike alternativene for å melde inn din vannmålerstand

 1. Svar på SMS-varsel om vannmåleravlesing via SMS (se video).
 2. Etter å ha mottatt vannmålerkort i posten svar via leseav.no (du må ha koden som står på vannmålerkortet).
 3. Etter å ha mottatt vannmålerkort send svarslippen i retur (porto er betalt).

I nyere hus er det installert vannmålere som leses av automatisk av Haugesund kommune, og eier skal ikke rapportere vannmålerstand selv.

Bytte av vannmåler

Haugesund kommune skifter nå ut alle mekaniske vannmålere til elektroniske fjernavleste vannmålere. Nye vannmålere blir lest av automatisk årlig og abonnenten trenger ikke lenger rapportere inn sin målerstand. De direkte kostnadene ved denne vannmålerutskifting blir dekket av kommunen og finansieres gjennom de ordinære vann- og avløpsgebyrer.

Samtidig med vannmålerbytte vil det bli montert inn en tilbakestrømssikring, der denne kostnaden dekkes av kommunen. Kostnader for å utbedre eventuelle problemer som oppstår etter bytte av vannmåler og montering av tilbakestrømssikring, må i sin helhet dekkes av abonnent.

Les informasjonsskriv om montering av tilbakestrømssikring her (PDF, 173 kB)

Eierskifte

Kommunen foretar ikke oppgjør av vannmåler eller resterende kommunale avgifter.

Ved salg/overtakelse av fast eiendom skal vannmålerstand rapporteres. Kommunen foretar ikke avregning mellom kjøper selger, men gir tilbakemelding på forholdet mellom forskuddsbetalt vann og avløp mot forbruk i perioden, frem til avlesning. Dette er for at man skal kunne beregne kjøper og selgers andel av kommunale avgifter på overtakelsestidspunktet, til hjelp i et internt oppgjør.
Vannmåleravlesning som rapporteres/registreres ved salg er ikke årsavlesning.

Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder om vannmålerstand ved et eierskifte. Kommunen rapporterer da tilbake til megleren. For å melde inn vannmålerstand send en e-post til postmottak.vannmaler@haugesund.kommune.no. Husk å oppgi hvilken eiendom det gjelder.

Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen, også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.

Fritakssøknad for vann- og avløpsgebyr

Dersom eiendommen eller enheten du eier forventes å stå ubrukt i minst ett år frem i tid, kan du søke om fritak for abonnement vann og avløp.

Fritak har ikke tilbakevirkende kraft. Ved opphør av fritak vil inneværende år bli fakturert.

Kommunens krav for å kunne innfri fritak

 1. Eiendommen skal ha installert vannmåler.
 2. Enhet som har stått ubrukt eller ubebodd i minst 1 år og deler vannmåler med enheter i bruk, kan søke om fritak.
 3. Enheten skal dokumenteres å ha stått tom i minst ett år før fritak kan gis. Om dette ikke kan dokumenteres, kan fritak først innvilges ett år etter behandlet søknad. 
 4. Eiendommen/enheten må forventes å stå ubrukt i minst 1 år frem i tid.
 5. Vannmåler må være avlest foregående år.
 6. Vannmålerstand skal rapporteres ved søknad.
 7. Hele bygninger som søker fritak for vann-/avløpsgebyr skal plomberes.
 8. Vannmåler skal avleses hvert år selv om man har fritak.
 9. Kommunen skal gis mulighet for å ha tilsyn av eiendommen eller enheten.

Søk om fritak for vann og avløpsgebyr

Hva er normalt forbruk vann/avløp?

Vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 40 - 60m³ (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter). En persons forbruk av vann og avløp vil kunne variere stort.

Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres fire ganger i året. Vann og avløp faktureres med en fast og en variabel del. Den variable delen er ditt målte vann- og avløpsforbruk. Vann- og avløpsforbruk betales på forskudd i løpet av året, med en avregning mot faktisk forbruk første faktura (termin) året etter. Forskuddet er basert på fjorårets forbruk av vann og avløp. 

Prisliste vann og avløp

Prisliste vann og avløp
Gebyr Sats 2024
Avgift vannmåleravlesning 819
Forbruksgebyr avløp per m3 31,73
Forbruksgebyr avløp pr. m2 (ikke innstaller vannmåler) 91,59
Forbruksgebyr vann per m3 25,26
Forbruksgebyr vann pr. m2 (ikke innstallert vannmåler) 75,76
Mottak avløpsvann pr. m3 39,1
Målerleie 1 (inntil 25 mm) 181
Målerleie 2 (26-50 mm) 369
Målerleie 3 ( 51-150 mm) 632
Målerleie variabel, pris avtaltes særskilt
Tilknytningsavgift avløp pr. enhet - gruppe 1 15 650
Tilknytningsavgift vann pr. enhet - gruppe 1 15 650
Tilknytningsgebyr avløp pr. enhet - gruppe 2 38 700
Tilknytningsgebyr vann pr. enhet - gruppe 2 38 700
Vannsalg - pris pr. m3 32,14
Årsabonnement bolig/fritidsbolig/leilighet: Avløp 1308
Årsabonnement bolig/fritidsbolig/leilighet: Vann 1053
Årsabonnement næring: Avløp 5465
Årsabonnement næring: Vann 4336

Tips til vannsparing

Her er noen tips til hva du kan gjøre for å spare på vannet

 • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade.
 • Installer en sparedusj.
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når den er full.
 • Reparer dryppende kraner.
 • Installer toalett med vannsparende skylleknapp.
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene.
 • Reparer en eventuell lekkasje så raskt som mulig.
 • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekranen før du reiser.

Fakta om vann

Her er noen fakta om vann

 • Et glass vann utgjør 0,2 liter.
 • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50 – 100 liter vann.
 • En vask med vaskemaskin utgjør 10 – 30 liter vann per kg tørt tøy.
 • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18 – 20 liter vann per vask.
 • Vask av bilen utgjør 50 – 100 liter.
 • Drypping fra kran utgjør 3 – 7 m³ per år.
 • Rennende toalett utgjør 20 – 30 m³ per år.
 • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker bruker over 200 m³ per år.
 • Vann inn = avløp ut

Lover og forskrifter

Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Haugesund kommune

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet