Drikkevannet

KORT FORTALT

  • Drikkevannet i Haugesund tilfredsstiller de strenge kravene i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)​​.
  • Drikkevannskilden vår er Stakkastadvatnet.
  • Haugesund kommune sitt vann karakteriseres som meget bløtt

Vannkvalitet

Har du spørsmål om vannkvaliteten, ta kontakt med vannverket i Haugesund kommune. 

Vannets hardhet

  • Drikkevannet fra Haugesund og Røvær vannverk karakteriseres som meget bløtt vann.
  • Hardhetsgraden ligger rundt 2 dH.
  • Det er ikke nødvendig å tilføre vannet salt, for eksempel i oppvaskmaskinen.

 

Viser måltall for å bedømme hardhetsklasse på vann - Klikk for stort bildeVannets hardhet Wikipedia

 

 

 

 

 

 

Nedenfor finner du klausuleringsbestemmelser for Stakkestadvatnet, samt kartet som viser nedbørsfeltet til Stakkestadvatnet og Krokavatnet.

Klausuleringsbestemmelser (PDF, 277 kB)

Stakkastadvatnet og Krokavatnet nedbørsfelt (005) (PDF, 12 MB)

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet