Om foreldrekurset Trygghetssirkelen/ Circle of Security Parenting (COS P)

Circle of Security Parenting (COS P), eller Trygghetssirkelen på norsk, er et manualbasert og brukervennlig veiledningsprogram. Kurset er utviklet med tanke på foreldre og andre omsorgspersoner for barn i alderen 0-7 år, men kan også være nyttig for foreldre til eldre barn og ungdom. Kurset er utformet med tanke på bred, universell implementering, og foregår i grupper over 8 samlinger på ca. 1,5 time.

Dette er en skisse som viser trygghetssirkelen laget av Cooper, Hoffman og Powell i 2016.

Med utgangspunkt i filmmateriale og refleksjoner rundt den grafiske fremstillingen av Trygghetssirkelen skal foreldre lære hvordan de kan støtte barnet i to grunnleggende behov; behovet for beskyttelse og omsorg, og behovet for å utforske og mestre verden. Gjennom kurset skal foreldre få verktøy og trening i hvordan å tolke sitt barns signaler, og hvordan de kan møte barnets emosjonelle behov. Gjennom kurset inviteres foreldre også til å reflektere over egen barndom, og hvordan tidligere omsorgserfaringer påvirker dem i foreldrerollen. Gjennom økt bevissthet og refleksjon kan foreldrene gjøre bevisste valg over hvilke verdier og strategier de vil ta med seg i omsorgen for sitt eget barn. Hensikten med kurset er å gi foreldre et bedre utgangspunkt for å mestre foreldrerollen, og for å stimulere til en sunn utvikling og god psykisk helse hos sitt barn. Kunnskap og refleksjoner som foreldrene tilegner seg gjennom kurset er tenkt å være relevante gjennom hele foreldreperioden. God støtte fra foreldrene vil kunne styrke barnet fra starten av utviklingen, og vil kunne være en beskyttende faktor for barnet gjennom hele livet.

Vil du vite mer om kurs i Trygghetssirkelen anbefaler vi deg å se filmene på nettsiden folkOm. Sveberg har laget en serie filmer i samarbeid med Tilknytningspsykologene, hvor hun følger en gruppe mødre som deltar på foreldrekurset Trygghetssirkelen (COS-P).

Her ser du en kort film hvor Marthe Sveberg forteller hvordan hun selv opplevde kurset, og bakgrunnen for at hun ønsket å lage serien.

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no