Trygt og godt skolemiljø

KORT FORTALT

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. 

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid 

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for at det lages en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til statsforvalteren.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Hvis statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø reguleres i paragraf 9A i Opplæringslova.

Her kan du lese Haugesund kommune sin plan for trygt og godt skolemiljø. (PDF, 2 MB)