Skolestart

KORT FORTALT

  • Barn begynner på grunnskolen året de fyller 6 år.
  • Foreldre eller foresatte får tilsendt innskrivningsbrev fra skolen barnet hører til i løpet av oktober, året før skolestart.

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år. Alle som er folkeregisteret i Haugesund kommune, vil i løpet av oktober året før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev fra barnets nærskole. Dersom du ikke har mottatt et innskrivningsbrev eller har andres spørsmål, må du ta kontakt med din nærskole. 

Innskriving i grunnskolen

Elektronisk skjema for innskriving - grunnskolen i Haugesund

Hvordan finner jeg min nærskole?

Her kan du se et kart med skolegrenser for Haugesund kommune.

Her finner du oversikt over skoler i Haugesund.

Utsatt eller tidligere skolestart

Det er mulig å søke om utsatt eller tidligere skolestart.

  • Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.
  • Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars.

Slik søker du

Dersom du ønsker å få vurdert om barnet skal få utsatt eller tidligere skolestart, sender du en søknad til rektor på din nærskole innen 31. oktober.

Skoleeier tar kontakt med PPT om sakkyndig vurdering knyttet til søknaden om utsatt eller tidligere skolestart.

Når PPT har skrevet den sakkyndige vurderingen, svarer skoleeier opp søknaden med et vedtak.

Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Hvis det foreligger særlige hensyn som gjør elevens opplæringsplikt urimelig, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringen.

Slik søker du

Dersom du ønsker å få vurdert om eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen, tar du kontakt med nærskolen.

Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger mellom barnehage og skole

For å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole, kan det være viktig for skolen å vite litt om barnet. Barnehagen kan bare utveksle informasjon om deg/dere og ditt barn dersom du/dere har gitt samtykke til det.

Ta kontakt med skolekontoret for å få tilsendt samtykkeskjema.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund