Skatt og ligning

KORT FORTALT

  • Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreving fra kommunen.
  • Skattekontoret Haugaland (Haugesund) er en del av Skatteetaten.

Skatteoppkreveren

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet

  • behandling av restskatt
  • skattepenger til gode.
  • tilleggsforskudd.
  • forskuddstrekk.
  • arbeidsgiveravgift.
  • motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav.
  • skatteattester.
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Du kan også kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Kontaktinformasjon

Skatteetaten
Telefon 800 80 000

Ringe fra utlandet
Telefon +47 22 07 70 00

Åpningstider på telefon
Hverdager fra klokken 09.00 til 15.30

Besøksadresse
Karmsundgata 192, 5527 Haugesund

Postadresse
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

Nettside
www.skatteetaten.no