Haukelivegen er stengt for gjennomkjøring siden 9. mars 2021. Vi arbeider med å reparere skadene etter synkehullet som oppstod. På grunn av utfordringer og mer arbeid enn antatt vil vegen være stengt frem til januar 2022. 

I forbindelse med utbedring av strømnettet vil det bli utført arbeid av Birkeland AS for Haugaland Kraft. Arbeidet vil pågå i perioden 22. mars til 31. desember og vil berøre Sørhauggata, Skåregata, Skjoldavegen og Torggata.