Prisliste

KORT FORTALT

  • Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din
  • Prisen du må betale avhenger av hva du skal bygge
  • Har du spørsmål ta kontakt med Enhet for byutvikling på telefon 52 74 30 00 eller e-post postmottak@haugesund.kommune

Enhet for byutviklings prisliste 

Gebyrregulativ

Prisreduksjon for grønne tiltak

Det gis 30 % reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard 3700 for bolig og 3701 for yrkesbygg.

Det gis 50 % reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil være et 0-utslippshus eller plusshus. Dvs. bygninger som i tillegg til å være ett passivhus produserer egen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget.

Enova har noen støtteordninger for energiutgifter. Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Etterisolering av boligen er et slikt tiltak. Etterisolering av boligen gir deg lavere energiutgifter og bedre bokomfort. I tillegg kan energitiltaket forbedre energimerket på boligen.

Etterisolering egner seg godt for deg som

  • Har et hus bygget på 80-tallet eller tidligere.
  • Skal pusse opp. Når du først er i gang med oppussing eller oppgradering, er det både enklere og rimeligere å etterisolere samtidig.
  • Skal bytte bolig. Både når du vurderer energistanden ved kjøp og hvis du skal pusse opp før innflytting. Energimerket gjør det mulig å skille godt isolerte boliger fra dårlig isolerte. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, og skalaen går fra A (best) til G.
  • Ønsker å reduserer varmetapet i boligen din.

Kontaktinformasjon

Enhet for byutvikling
E-post
Telefon 52 74 30 00