Byantikvar

KORT FORTALT

Byantikvaren er kommunens faglige rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål.

Hva gjør byantikvaren?

  • Byantikvaren er kommunens faglige rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål.
  • Byantikvaren arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet.
  • Byantikvaren driver utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Råd og veiledning

I saker etter plan- og bygningsloven gir byantikvaren faglige råd til Enhet for byutvikling i byggesaker og private planer.

Du kan kontakte byantikvaren om du trenger råd og veiledning om kulturminnevern.

Kontaktinformasjon

Trygve Eriksen
byantikvar
E-post
Telefon 52 74 32 64
Mobil 95 90 94 26
Enhet for byutvikling
E-post
Telefon 52 74 30 00