Kommuneplan

KORT FORTALT

  • Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Haugesund kommune.
  • Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. 
  • En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplan

Kommuneplanen inneholder mål for kommunens utvikling i form av en samfunnsdel, samt en arealdel som angir rammer for arealbruken i tråd med målene i samfunnsdelen. Relevante dokumenter og underlag for disse finner du her.

 

Kommunedelplaner (tema)

Her vil kommunens temaplaner bli lagt ut. Listen er ikke komplett, vi oppdaterer fortløpende. 

 

Kommunedelplaner (areal)


Her finner du mer informasjon og vedlegg til sentrumsplanen.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund