Kommuneplan

KORT FORTALT

  • Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Haugesund kommune.
  • Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. 
  • En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanen inneholder mål for kommunens utvikling i form av en samfunnsdel, samt en arealdel som angir rammer for arealbruken i tråd med målene i samfunnsdelen. Relevante dokumenter og underlag for disse finner du her.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Redusert åpningstid i sommerferien

I uke 29 - 32 er åpningstiden fra klokken 10.00 – 14.00.