Prosess for ny arealdel til kommuneplanen

KORT FORTALT

  • Det pågår nå arbeid med å revidere arealdelen til kommuneplanen. Målet er å fremme et forslag som skal legges på høring i juni 2023. 

Planprogram for arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen er vedtatt

Planprogrammet gjør rede for hva og hvordan planarbeidet skal følges opp. Planprogram er et krav i Plan og bygningsloven § 4-1 ved arbeid med kommuneplan. 

Vedlegg til vedtak om offentlig ettersyn og planprogram finner du her 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er nå startet

Forslag til ny arealdel vil legges ut på høring og offentlig ettersyn og bearbeides før sluttbehandling og endelig vedtak i bystyret.

Planarbeidet fokuserer nå på arealbruk knyttet til bolig og næring. Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet analyser for bolig, næringsliv og handel.

Her finner du boliganalyse for Haugesund kommune.