Christian Haaland sitt fond for de eldre i Haugesund

Organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider for å fremme trivsel og miljø blant de eldre, kan søke om midler. Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

Søknaden må inneholde navn, adresse, e-post og kontonummer. Skriv hvilket beløpet det søkes om, og legg ved et enkelt budsjett.

Søknadsfristen er 2. november.

Søknad sendes som e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller med brev til Haugesund kommune, politisk sekretariat, postboks 2160, 5504 Haugesund