Christian Haaland sitt fond for de eldre i Haugesund

Organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider for å fremme trivsel og miljø blant de eldre, kan søke om midler. Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

Christian Haaland A/S's fond til fremme av trivsel og miljø for eldre i Haugesund

Fondets avkastning skal brukes til å bedre og fremme trivsel og miljø for de eldre i Haugesund. Det er en forutsetning at de årlige beløp ikke anvendes til den ordinære drift av eldreinstitusjoner i Haugesund, men brukes til ekstraordinære tiltak som kan være til glede og nytte for de eldre og bedre deres miljø.

Med «de eldre i Haugesund» menes de personer som ferdige med sin yrkesaktive periode. Det overlates imidlertid til styret ved skjønn å avgjøre hvem som går inn under begrepet «de eldre».

Både organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider til fremme av trivsel og miljø blant de eldre kan søke. Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

Søknaden må inneholde hvilket beløp det søkes om og legge ved et enkelt regnskap. De som har søkt før og mottatt midler, må legge ved et enkelt regnskap. I søknaden må det opplyses om navn, mailadresse/adresse og kontonummer som skal benyttes.

Søknadsskjema

Du kan søke om midler ved å sende digital søknad, skrive ut søknadsskjema på papir, eller hente søknadsskjemaet på Servicesenteret.

Fristen for å søke er 1. mars.

Trykk er for å søke med digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema på pair kan lastes ned her

Søknadsskjema på papir kan enten sendes som e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller leveres på Servicesenteret.

Postadresse
Haugesund kommune
politisk sekretariat
postboks 2160
5504 Haugesund