Overgrepsmottaket i Helse Fonna

KORT FORTALT

  • Vi tilbyr akutt hjelp, samtale og undersøkelse til alle over 14 år som nylig har opplevd et seksuelt overgrep.
  • Mottaket er døgnåpent, og det er gratis å komme til oss.
  • NB: Vi vil helst vite på forhånd at du kommer, slik at vi kan kalle inn teamet. Ring først!

Om overgrepsmottaket

Vi holder til ved Haugesund sykehus og er for kvinner, menn og ungdom over 14 år som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep i løpet av den siste uken. Du trenger ikke tilvising, og det er ikke et krav at du må anmelde saken. Du kan godt ta med deg en person du er trygg på når du kommer hit.

Barn under 14 år skal vanligvis undersøkes ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Vi kan formidle kontakt.

På mottaket møter du lege og sykepleier med særskilt kompetanse. Vi har taushetsplikt, og deler ikke informasjon med noen uten ditt samtykke. Vi gir en rettsmedisinsk undersøkelse med sporsikring, tar prøver for kjønnssykdommer, graviditet og rusmiddel, og sørger for videre oppfølging. Bevismaterialet blir oppbevart i to år.

Mottaket vårt dekker alle kommunene i Helse Fonna, unntatt Jondal, som bruker Bergen kommunes mottak.

Dersom overgrepet nettopp har skjedd (innen siste døgn), skal du helst ikke dusje, skifte klær, spise, drikke eller pusse tenner før du kommer. Det er for at vi kan sikre gode spor. Om du har skiftet klær, ta gjerne med deg det du hadde du hadde på deg da overgrepet skjedde, inklusive bind/tamponger.

Lege og sykepleier ved overgrepsmottaket tilbyr:

  • Omsorg og noen å prate med i trygge omgivelser
  • Behandling av skader eller smitte
  • Prøver med tanke på smitte og graviditet
  • Undersøkelse for å sikre bevis i tilfelle du vil anmelde
  • Kriserådgiving og oppfølging
  • Kontakt med gratis bistandsadvokat
  • Kontakt med krisesenteret, barnevernet eller andre hjelpeinstanser

Kontaktinformasjon

Voldtektsmottaket Helse Fonna, Haugesund sykehus
Vakthavende lege
Telefon 46 92 91 30

Besøksadresse 
Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund

Du kan også kontakte