Overgrepsmottak

KORT FORTALT

 • Hos overgrepsmottaket får du hjelp dersom du opplever et seksuelt overgrep.
 • Du kan ta kontakt med overgrepsmottaket via sentralbordet ved Haugesund sykehus på telefon 52 73 20 00, via politiet på telefon 02800 eller legevakt på telefon 116 117.
 • Overgrepsmottaket er døgnåpent og er et gratis tilbud.

Om overgrepsmottaket

Vi holder til ved Haugesund sykehus og er for kvinner og menn, ungdom og voksne som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

På mottaket møter du gynekolog, sykepleier og psykiatrisk sykepleier. De har taushetsplikt og deler ikke informasjon uten ditt samtykke. De gjennomfører en gynekologisk undersøkelse med sporsikring. Bevismateriale blir oppbevart i seks måneder.

Tilbudet er gratis og dekker alle kommunene i Helse Fonna sitt opptaksområde.

Dersom overgrepet nettopp har skjedd er det viktig at du ikke dusjer, spiser eller drikker før du kommer inn slik at vi kan sikre spor. Om du likevel skulle ha dusjet eller spist i forkant kan du selvfølgelig fortsatt komme til oss og få hjelp.

Overgrepsmottaket tilbyr

Sykepleier og lege ved overgrepsmottaket tilbyr

 • omsorg og noen å prate med i trygge omgivelser.
 • undersøkelser for å avklare eventuell smitte og graviditet.
 • undersøkelser for å sikre bevis i tilfelle du vil anmelde forholdet til politiet.
 • hjelp til politianmeldelse, hvis det er ønskelig.
 • hjelp til å komme i kontakt med gratis bistandsadvokat.
 • hjelp, selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid.
 • kriserådgivning og oppfølging.
 • personalet ved overgrepsmottaket har taushetsplikt.
 • du bestemmer selv hvilke tilbud du vil ta i mot og vi respekterer dine valg.

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med overgrepsmottaket via sentralbordet ved Haugesund sykehus på telefon 52 73 20 00.

Du kan også nå oss gjennom politiet på telefon 02800 eller legevakt på telefon 116 117.

Kontaktinformasjon

Voldtektsmottaket Helse Fonna, Haugesund sykehus
Telefon 52 73 20 00