Nok. Sør-Vest

KORT FORTALT

  • Nok. Sør-Vest tilbyr hjelp til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.
  • Gir veiledning til grupper og fagpersoner.
  • Har kontor på Gard-senteret i Nygårdsvegen 6 i Haugesund.
  • Ring Nok. Sør-Vest på telefonnummer 51 97 19 00. 

Nok. Sør-Vest er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. NOK. Sør-Vest kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep. NOK. Sør-Vest har kontor på Gard-senteret i Haugesund, og her kan du komme til samtaler og veiledning

 Les mer om tilbudet på nettsiden til NOK. Sør-Vest!

Kontaktinformasjon

E-post til Nok. Sør-Vest er post@nok-sorvest.no

Telefonnummeret til Nok. Sør-Vest er 51 97 19 00.

Send SMS til telefon  92 65 72 03. Husk å merke med avsender og mottaker.