Er en du kjenner utsatt for vold?

KORT FORTALT

  • Ring politiet på telefon 112 hvis du eller noen andre blir utsatt for vold eller overgrep. 
  • Dinveiut.no gir informasjon til deg som er pårørende eller kjenner en som er utsatt for vold eller overgrep. 
  • Krisesenter Vest IKS kan hjelpe deg som blir utsatt for vold i familien eller fra en annen som står deg nær. Ring telefon 52 72 98 84 for umiddelbar hjelp. 

Hva gjør jeg ved mistanke om vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner, partnervold eller familievold rammer både kvinner og menn. Utøveren av volden kan være samlivspartneren din, de voksne barna dine eller foreldrene dine.

Begge kjønn kan være utøvere av slike handlinger. Kvinner er i noen tilfeller oftere utsatt enn menn. Dette gjelder gjentakende, alvorlig vold og seksuelle overgrep fra partneren sin.

Varselet ditt kan være den ene brikken som mangler for politiet og hjelpeapparatet. Slik kan vi kjenne igjen mønsteret til en som utøver vold.

Kontakt politiet på telefon 02 800 om du

  • blir skadet eller truet
  • er redd for å bli utsatt for vold
  • frykter for livet ditt
  • mistenker at noen andre blir utsatt for vold og trusler

Hva gjør jeg ved mistanke om vold eller overgrep mot barn?

Om du er bekymret for et barn ring barnevernet på telefon 52 74 40 40. Hvis det er akutt, skal du også varsle politiet på telefon 02 800.
 
Barnevernet har åpent mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30. Ring vakttelefon 959 20 084 utenom åpningstiden.  

Under finner du lenker til en sikker nettportal hvor du kan sende digital bekymringsmelding til barnevernet. 

Digital bekymringsmelding til barnevernet - privat melder

Digital bekymringsmelding til barnevernet - offentlig melder


Nyttige lenker

www.dinveiut.no
www.politiet.no

Kontaktinformasjon

Krisesenter Vest IKS
E-post
Telefon 52 72 98 84

Krisesenter Vest IKS avdeling Stord
Telefon 53 41 12 12

Barnevernstjenesten i Haugesund og Utsira
Telefon 52 74 40 40

Åpningstider
Mandag til fredag klokken 08.00 - 15.30. 

Vakttelefon
Barnevernsvakt Haugesund og Utsira 959 20 084 (kl. 15.30 - 08.00 virkedager, hele døgnet helge- og helligdager). 

Vakttelefon besvares ikke mellom 08.00 og 15.30 på virkedager, da skal sentralbordnummer over benyttes.

Oversikt over barneverntjenesten og kontaktinformasjon
Barnevernstjenesten

Besøksadresse
Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Postadresse
Barneverntjenesten i Haugesund, postboks 2160, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer
Org.nr. 983885624