Tannhelsetjeneste

KORT FORTALT

  • Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke, uføre og rusmiddelavhengige får tilbud om gratis tannbehandling.

Om Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. De driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Tannhelse Rogaland har 49 tannklinikker og 300 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca 30% av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunal foretak (FKF) med tannklinikker i alle kommunene, unntatt Utsira kommune. I tillegg har Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssykehus behandlingsrom for tannbehandling i narkose.

Gratis tannbehandling

Gratis tannbehandling gis til

  • barn og unge opptil 18 år.
  • psykisk utviklingshemmede.
  • eldre.
  • langtidssyke.
  • uføre som bor på institusjon eller har hjemmesykepleie.
  • rusmiddelmisbrukere på institusjon.
  • innsatte i fengsel.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret betaler 25%.

Les mer på Tannhelse Rogaland sine nettsider.

Tannleger i Haugesund

Her finner du en liste over tannleger i Haugesund.

Kontaktinformasjon

Haugesund Tannklinikk
E-post
Telefon 52 70 77 00

Besøksadresse
Haugesund tannklinikk, Haraldsgata 139, 5527 Haugesund

Åpningstider
Klokken 08.00 - 15.00

Voksne betalende pasienter er velkomne i den grad det er ledig kapasitet.

 

Haugesund Tannlegevakt
Telefon 90 12 96 00

Besøksadresse
Haugesund tannklinikk, Haraldsgata 139, 5527 Haugesund

Åpningstider
Tannlegevakten er åpen for akuttbehandling lørdag, søndag og helligdager fra klokken 13.00 - 17.00.

Telefonen svares mellom klokken 13.00 - 16.30.