Kreftkoordinator

KORT FORTALT

 • En kreftkoordinator kan hjelpe deg som er rammet av kreft og dine pårørende med informasjon, råd og veiledning.

Hva er en kreftkoordinator

Stadig flere får kreft, overlever kreft og lever lenger med kreft. Årlig får nærmere 28 000 mennesker en kreftdiagnose i tillegg til de rundt 200 000 som har eller har hatt kreft. Dette øker behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud der hvor kreftrammede bor.

En kreftkoordinator kan tilby

 • råd og veiledning knyttet til diagnose.
 • behandling og omsorg ved livets slutt.
 • informasjon om relevante tilbud i kommunen. Du kan også få informasjon om tilbud fra pasientforeninger og frivillige organisasjoner.
 • støtte og hjelp med bekymringer og spørsmål rundt behandling, økonomi og familieforhold.


Kreftkoordinatoren samarbeider med

 • sykehus.
 • fastlege.
 • hjemmesykepleien.
 • lindrende enhet ved Sentrum behandlingssenter,
 • Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.
 • NAV og andre instanser.

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Tilbudet er gratis. 

 

Mer informasjon

Kreftkoordinator i Haugesund 2016 (PDF, 151 kB)

Kontaktinformasjon

Eva H.bersaas Johansen
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 52 74 46 19
Mobil 95 40 67 07