Fastlege

KORT FORTALT

  • Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.
  • Du kan selv velge hvilken fastlege du vil ha, så lenge legen har ledig plass på listen sin og er med i fastlegeordningen.
  • Dersom har behov for akutt helsehjelp og ikke får kontakt med din fastlege, kan du kontakte legevakt på telefon 116 117.

Akutt skade og sykdom

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Den faste legen skal også kontaktes ved akutte tilfeller som oppstår på dagtid. Dette fordi den faste legen kjenner deg og dine helseproblemer best, og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best. Alle legekontorer i kommunen er forpliktet til å avsette rimelig tid til akutte tilfeller.

Fastlegeordningen

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og skal prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

På helsenorge.no finner du oversikt over fastleger i Haugesund

Bytte fastlege

Du kan selv velge hvilken fastlege du vil ha, så lenge legen har ledig plass på listen sin og er med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.

På helsenorge.no finner du informasjon om å bytte fastlege.