Kirkevergen

KORT FORTALT

  • Her finner du oversikt over kirker og gravlunder i Haugesund kommune.
  • Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

Besøksadresse for kirker og gravlunder

Vår Frelsers kirke, Skåregata 155, 5527 Haugesund

Skåre kirke, Haugevegen 19, 5523 Haugesund

Udland kirke, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund

Rossabø kirke, Torvastadgata 13, 5529 Haugesund

Røvær bedehuskapell, 5549 Røvær

Vår Frelsers gravlund, Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Udland gravlund, Austrheimvegen 60, 5517 Haugesund

Christine Elisabeths gravlund, Havnaberggata , 5523 Haugesund

Nordre/Søndre Hauge gravlund , Kong Sverresgata , 5523 Haugesund

Røvær kirkegård, 5549 Røvær

Gravferd og begravelser

Haugesund kirkelige fellesråd yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Her finner du blant annet informasjon om ukens seremonier, veiledning ved dødsfall og lover og vedtekter i forbindelse med gravferd.

Les mer om gravferd og begravelser på kirken.no

Søk opp gravplasser i Haugesund på Gravferdsregisteret

Priser

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd
Gebyr 2024
Festeavgift kr 210
Leie kapell kr 800
Leie kapell utenbysboende kr 3200

Kontaktinformasjon

Kirkevergen i Haugesund
E-post
Telefon 52 80 95 00

Du kan

Åpningstider
Telefonen svares mellom klokken 08.00 til 15.30 alle dager i uken.

Besøksadresse
Skåregata 145, 5501 Haugesund

Postadresse
Postboks 612, 5501 Haugesund

Nettside
www.kirken.no/haugesund