Hjelpemidler

KORT FORTALT

  • Hvis du har praktiske utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjon, kan du ha nytte av et hjelpemiddel.
  • For å få eller låne hjelpemidler må du kontakte Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 
  • Kommunens hjelpemiddellager driftes av Uni-K.

Hvordan søker jeg om hjelpemidler

Vi har et kommunalt hjelpemiddellager som driftes av Uni-K. Dette kan benyttes når innbyggere har et kortvarig behov for hjelpemidler, det vil si under seks måneder. Du kan da søke ved å benytte søknadsskjemaet nedenfor som heter "Søknadsskjema korttidslager Uni-K".

For å låne hjelpemidler må du ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Hvis du har hjelp fra kommunen, kan du spørre om de kan søke på det hjelpemiddelet du har behov for.

For noen hjelpemidler må de som søker ha en spesiell fagkompetanse. Dette vil Vedtakskontoret informere deg om. Ansatte i kommunale omsorgstjenester og fysio- og ergoterapitjenesten søker ved å benytte søknadskjemaet nedenfor som heter "Søknadsskjema fysio- og ergoterapi voksen". 

Søknadsskjema korttidslager Uni-k (PDF, 44 kB)
 

Søknadsskjema fysio- og ergoterapi voksen (PDF, 43 kB)

Hva slags hjelpemidler kan jeg få

Det finnes veldig mange forskjellige hjelpemidler. Det kan være alt fra enkle hjelpemidler som en dostol eller gåstol til avanserte tekniske hjelpemidler som senger, heiser og biler.

Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon. En fagperson vil gi deg informasjon og råd om hva som finnes av hjelpemidler til dette.

Syn og hørsel

Haugesund kommune har to syns- og hørselskontakter som betjener hver sitt geografiske område. Nord med postnr 5514 - 5527 og sør med postnr 5528 – 5538. Vi arbeider mandag og tirsdager. Besøksadresse er Karmsundgata 51, 5531 Haugesund.

Syns- og hørselskontakt nord, Nina Østenstad.
Telefon: 915 32 507
nina.ostenstad@haugesund.kommune.no

Syn- og hørselskontakt sør, Nina E. Hitsøy.
Telefon: 991 03 977
nina.ellefsen@haugesund.kommune.no

Syns- og hørselskontakten er NAV Hjelpemiddelsentral i Rogaland sin forlengede arm i kommunen. En viktig oppgave er formidling av enklere synstekniske og hørselstekniske hjelpemidler og å gi råd og veiledning i forbindelse med bruken av disse.

For å få hjelpemidler må syns- og/eller hørselsnedsettelsen være varig (minst to år), og hjelpemiddelet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal

  • få løst praktiske problemer i dagliglivet.
  • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling.
  • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.

Syns- og hørselskontakten utfører hjemmebesøk for kartlegging av behov, hjelper til med informasjon om og henvisning til ulike samarbeidspartnere, skriver søknader om hjelpemidler og har opplæringsansvar for søkte hjelpemiddel.

Samarbeidspartnere foruten NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland er lokale fagpersoner (svaksyntoptiker, audiografer, øyelege), voksenopplæringen, PPT og brukerorganisasjoner.

Søk om syn- og hørselkontakttjenester. (PDF, 81 kB)

Trygghetsalarm

Hvis du trenger en alarm for å kunne tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm. Ansatte i hjemmetjenesten vil rykke ut på alarmen når du trenger hjelp. Du leier alarmen av kommunen, hva tjenesten koster avhenger av husstandens nettoinntekt. Det betales leie for alarmen den måneden den blir montert og for hele måneden den blir returnert på Servicesenteret, Kirkegata 85.

Haugesund kommune har fått ny leverandør av trygghetsalarmer. Les hva dette betyr for deg. (PDF, 422 kB)

Gjeldende satser fra 01.01.2020

< 3 G 252 kr pr.mnd
> 3 G 501 kr pr.mnd.

Du er selv økonomisk ansvarlig for utlevert utstyr, utstyret har en verdi på 4081 kr inkl. moms.

Hvordan søke om trygghetsalarm
Du kan søke om trygghetsalarm ved å benytte søknadsskjemaet nedenfor og sende det til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Søk om trygghetsalarm (PDF, 665 kB)

Klikk for stort bildeTrygghetsalarm  

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
 

Hjelpemiddellager Uni-K
E-post
Telefon 982 89 336
Mobil 982 18 940

Nettsted
https://uni-k.no/services/hjelpemiddel/

Besøksadresse
Kvalamarka 33, 5514 Haugesund

Postadresse
Kvalamarka 20, 5514 Haugesund

Syns- og hørselskontakt

Nord (postnr 5514 - 5527), Nina Østenstad  
Telefon 915 32 507
E-post nina.ostenstad@haugesund.kommune.no

Sør (postnr 5528 – 5538), Nina E. Hitsøy  
Telefon 991 03 977
E-post nina.ellefsen@haugesund.kommune.no

Åpningstid
Mandag og tirsdag.

Besøksadresse
Karmsundgata 51, 5531 Haugesund