Fysioterapeuter med driftstilskudd

KORT FORTALT

  • Haugesund Kommune har 20.35 driftstilskudd fordelt på 24 fysioterapeuter.
  • Fysioterapeutene foretar undersøkelse, behandling, opptrening og veiledning til pasienter hovedsakelig på Instituttene. Ved behov ytes også hjemmebehandling.
  • Du må betale egenandel ved behandling hos avtalefysioterapeut.
  • Du trenger ikke henvisning fra lege for å utløse refusjon. Les mer om egenandeler på www.helsenorge.no.
  • Du må selv kontakte instituttene for timebestilling.

Oversikt instituttene
 

Gard Fysioterapi
Myrullveien 5, 5518 Haugesund. Telefon 917 24 670 eller 932 23 262. Nettsted www.gardfysioterapi.no

Jone Strand Helgesen og Tone Grinde Seeberg, spesialister i barnefysioterapi. Barnefysioterapi etter Bobath og Vojta-konseptet, gen. fysioterapi, ulike grupper for barn og unge (på institutt og Yes treningssenter), terapiridning, osv. Bassenggruppe Havnaberg, torsdag (barn og voksen).

Fysioterapisenteret
Strandgaten 145, 5527 Haugesund. Telefon 52 72 86 72.

Bjørn Egil Notland og Ian Seistrup. Nevrologi, ortopedi, cyriax, generell fysioterapi, osv.

Fysioterapeutene Trimeriet Haugesund
Skjoldavegen 68, 5519 Haugesund. Telefon 464 11 222. Nettsted www.fyst.no

Iren M. Jensen, Silje Helen Østebøvik Tradisjonell fysioterapi, nevrologi, ortopedisk rehabilitering, idrettsskader, kvinnehelse, lungegrupper, atrosegruppe, osv.

Haugesund Medisinske Senter Helsehuset,
Sørhauggt. 111, 5527 Haugesund. Telefon 52 70 39 00.

Sjur Nygaard , Turid Staveland Nygaard, Jorunn Sørvåg, Reidun Enehaug (manuellterapeut) Nevrologi, gen. fysioterapi, idrettskader, lymfeødembehandling, osv.

Idrettsparken Fysioterapi
Hanne Hauglandsveg 14, 5519 Haugesund. Telefon 52 71 33 07. Nettsted www.ipfysio.no.

Lin Lea Veusken, Birgitta Bauge, Jarle Saltveit, Dag Nygaard (manuellterapeut), Norwal J. Osmundsen. Generell fysioterapi, nevrologi, idrettsskader, manuellterapi, kvinnehelse, cyriax.

Lolomai Selsø Fysioterapi
Fredrikke Nilsensv. 12, 5519 Haugesund. Telefon 52 71 62 51 eller 905 76 023.

Lærebasert fysioterapi og bevegelsesgrupper (Feldenkrais), fysio-pilates i grupper, generell fysioterapi, nevrologi og ortopedi (cyriax).

Solvang Fysioterapi
Espevikveien 18, 5521 Haugesund.Telefon 52 71 48 29.

Trond Sverre Madsen og Roger Føleide. Nevrologi, idrettsfysioterapi, ortopedi, generell fysioterapi.

Institutt for psykomotorisk fysioterapi
Breidablikgt. 149, 5527 Haugesund. Telefon 988 06 962.

Ingeborg Meling og Sindre Hia (permisjon til 31.03.21, vikar: Hege Westgaard) Psykomotorisk fysioterapi.

Haugaland Fysioterapi
Skippergata 14, 5527 Haugesund. Telefon 909 29 206. Nettsted www.groklinikken.no

Gro Randi Frøyland Basal Kroppskjennskap og psykomotorisk fysioterapi.

Hege Ingeborg Feet
Strandgata 96, 5528 Haugesund. Telefon 917 36 290.

Psykomotorisk fysioterapi.

Sjøhuset Fysioterapi
Møllerveien 22, 5525 Haugesund. Telefon 52 73 15 80 eller 926 27 754.

Marlene B. Rødeseike og Astrid Luhr, Psykomotorisk fysioterapi.