Varmtvannsbassenget på Havnaberg

KORT FORTALT

  • Fysio- og ergoterapitjenesten har tilbud om bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter.
  • Tilbudet er primært for deg som bor i Haugesund kommune.
  • Utleie av ledig kapasitet i bassenget. 

Treningstilbud

Fysio- og ergoterapitjenesten har tilbud om bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter. Bassenggruppene administreres av to privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Haugesund kommune.

Informasjon om tilbudet

Bassenget er et varmtvannsbasseng og det er rampe ut i bassenget. Du må være selvhjulpen i garderobe og basseng. Hvis du har behov for hjelp må du selv avtale med en hjelper etter nærmere avtale med fysioterapeuten.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Påmelding

Ta direkte kontakt med en av fysioterapeutene for å melde deg på. Har du behov for mer informasjon kan du kontakte fysio-og ergoterapitjenesten på telefon 52 74 40 90.

Utleie av basseng

Fra høsten 2022 har Haugesund kommune ledig kapasitet i bassenget på Havnaberg.

Leieperiode: 22.08.22 – 17.06.23

Søknadsfrist 7. juni 2022

Digitalt søknadsskjema for leie av bassenget

Utleiebetingelser

  • Søkere med rehabiliteringsbehov blir prioritert.
  • Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan også søke.
  • Vær oppmerksom på at tidligere leietakere må søke på nytt.
  • Leietaker må ha gyldig livredningskurs og har selvstendig livredningsansvar i egne timer. Kurs i livredning tilbys av utleier ved sesongstart.
  • Leietiden er 60 minutt og pris er 570 kr pr. ukentlig time.

Nytt digitalt søknadsskjema er klart 20. mai 2022

Endrede utleiebetingelser som følge av koronapandemien
Utleiebetingelsene ble høsten og våren 2021 endret som direkte følge av pandemiutviklingen. Ved økt smittetrykk kan endring i leiebetingelser bli innført på kort varsel også i kommende periode. 

Varmtvannsbassenget på Havnaberg Seniorsenter og Frisklivssentral - Klikk for stort bildeBassenget på Havnaberg Jarle Hansen   

Kontaktinformasjon

Haugesund frisklivssentral
E-post
Telefon +47 52 74 43 80

Adresse
Haraldsgata 226, 5525 Haugesund

Åpningstider kafé
Kafeen har sommeråpent fra 28. juni - 27. august, klokken 09.00 - 14.00

Mandag til fredag klokken 09.00 - 14.30
Middagsservering fra klokken 12.00 - 14.30

Besøk oss på Facebook:

https://www.facebook.com/FrisklivssentraleniHaugesund

https://www.facebook.com/FrisklivssentralenHaugesund/

Fysio- og ergoterapi for voksne
E-post
Telefon +47 52 74 40 90

Åpningstider telefon:
Tirsdag klokken 12.30 - 14.30
Torsdag klokken 12.30 - 14.30
Fredag klokken 09.00 - 11.00

Besøksadresse:
Skåregata 92 - Markedet, 5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund