Varmtvannsbassenget på Havnaberg

KORT FORTALT

  • Fysio- og ergoterapitjenesten har tilbud om bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter.
  • Tilbudet er primært for deg som bor i Haugesund kommune.

Treningstilbud

Fysio- og ergoterapitjenesten har tilbud om bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter. Bassenggruppene administreres av to privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Haugesund kommune.

Informasjon om tilbudet

Bassenget er et varmtvannsbasseng og det er rampe ut i bassenget. Du må være selvhjulpen i garderobe og basseng. Hvis du har behov for hjelp må du selv avtale med en hjelper etter nærmere avtale med fysioterapeuten.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Påmelding

Ta direkte kontakt med en av fysioterapeutene for å melde deg på. Har du behov for mer informasjon kan du kontakte fysio-og ergoterapitjenesten på telefon 52 74 40 90.

Utleie av basseng

Fra høsten 2021 har Haugesund kommune ledig kapasitet i bassenget på Havnaberg.

Leieperiode: 23.08.21 – 17.06.22

Søknadsfrist 7.juni 2021

Utleiebetingelser

  • Søkere med rehabiliteringsbehov blir prioritert.
  • Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan også søke.
  • Vær oppmerksom på at tidligere leietakere må søke på nytt.
  • Leietaker må ha gyldig livredningskurs og har selvstendig livredningsansvar i egne timer. Kurs i livredning tilbys av utleier ved sesongstart.
  • Leietiden er 60 minutt og pris er 540 kr pr. ukentlig time.

Du fyller ut søknad for bassengleie her (DOC, 61 kB) og sender til oss på e-post frisklivssentralen@haugesund.kommune.no.

Endrede utleiebetingelser som følge av koronapandemien
Utleiebetingelsene ble høsten 2020 og våren 2021 endret som direkte følge av pandemiutviklingen. Leietid ble utvidet til 90 minutt og pris satt til 675 kr. Maks 6 personer kunne være i garderobene samtidig og det var begrensning på antall samtidige i bassenget. Leietaker måtte bidra med koronaforebyggende overflaterenhold i henhold til rutine.

Tilsvarende betingelser kan bli innført på kort varsel også i kommende periode. Leieavtalen kan i så tilfelle settes på hold etter avtale med utleier. Stenging kan også bli aktuelt i perioder med økt smittetrykk.

Klikk for stort bildeVarmtvannsbasseng på Havnaberg 

Kontaktinformasjon

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter
E-post
Telefon 52 74 43 80

Adresse
Haraldsgata 226, 5525 Haugesund

Åpningstider kafé
Mandag til fredag klokken 09.00 - 14.30

Middagsservering fra klokken 12.00 - 14.30

 

Fysio- og ergoterapi for voksne
Telefon 52 74 40 90

Besøksadresse:
Skåregata 92 - Markedet, 5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstider telefon:
Mandag klokken 08.30 - 11.30
Tirsdag klokken 12.30 - 15.00
Torsdag klokken 12.30 - 15.00