Varmtvannsbassenget på Havnaberg

KORT FORTALT

  • Vi har tilbud om bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter.
  • Tilbudet er primært for deg som bor i Haugesund kommune.
  • Utleie av bassenget til grupper. 

Treningstilbud

Vi har åpne bassenggrupper på Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter for alders- og uførepensjonister. For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med oss på Havnaberg på telefon 52 74 43 80.

Flere privatpraktiserende fysioterapeuter, som har driftsavtale med Haugesund kommune, tilbyr også behandling i bassenget (se kontaktinformasjonen under).

Vi har også andre leietakere av bassenget som har tilbud innen bassengtrening. 

Informasjon om tilbudet

Bassenget er et varmtvannsbasseng og det er rampe ut i bassenget. Du må være selvhjulpen i garderobe og basseng. Hvis du har behov for hjelp, må du selv avtale med en hjelper.

Kontaktinformasjon for fysioterapeutene

Utleie av basseng

Søknadsfristen var 12. juni 2023 for leieperioden 21.08.23 – 21.06.24

Søknadsskjemaet vil åpne for nye søknader i løpet av våren. Perioden det da kan søkes om er høsten 2024 og våren 2025.

Digitalt søknadsskjema for leie av bassenget

Utleiebetingelser

  • Søkere med rehabiliteringsbehov blir prioritert.
  • Lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan også søke.
  • Vær oppmerksom på at tidligere leietakere må søke på nytt.
  • Leietaker må ha gyldig livredningskurs og har selvstendig livredningsansvar i egne timer. Kurs i livredning tilbys av utleier ved sesongstart.
  • Leietiden er 60 minutt og pris er 590 kr pr. ukentlig time.

 

Varmtvannsbassenget på Havnaberg Seniorsenter og Frisklivssentral - Klikk for stort bildeBassenget Frisklivssentralen på Havnaberg Jarle Hansen

  

Kontaktinformasjon

Haugesund frisklivssentral
E-post
Telefon 52 74 43 80
Mobil 90 28 80 68
Fysio- og ergoterapi for voksne
E-post
Telefon 52 74 40 90

Åpningstider telefon:
Tirsdag klokken 12.30 - 14.30
Torsdag klokken 12.30 - 14.30
Fredag klokken 09.00 - 11.00

Besøksadresse:
Skåregata 92 - Markedet, 5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund