Fosterhjem

KORT FORTALT

  • Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.
  • Fosterforeldre samarbeider med barneverntjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.
  • Les mer på bufdir.no om du eller dere ønsker å bli fosterforeldre.

Hvordan bli fosterforelder

Hvis du kjenner et barn som trenger et fosterhjem og som du ønsker å være fosterforeldre for, kan du kontakte fosterhjemstjenesten

Les mer om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre.

Krav til fosterforeldre

Vi forventer at du eller dere som fosterforeldre

  • samarbeider med barneverntjenesten og barnets familie.
  • har god vandel
  • har alminnelig god økonomi.
  • har tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Les mer om hvem som kan bli fosterforeldre. 

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning fra oss.

Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Kontaktinformasjon

Fosterhjemstjenesten
E-post
Telefon 46 61 90 00

Vakttelefon for kommunale fosterhjem
Telefon 466 18 932

Besøksadresse
Smedasundet 50, 5528 Haugesund

Postadresse
Bufetat Haugesund, fosterhjemsrekruttering, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Nettside
http://www.fosterhjem.no/fonna