Kjøring på gang- og sykkelveg

I følge Vegtrafikklova (§4) er det forbudt å kjøre på fortau eller gangveg. Som privatperson må du derfor søke om midlertidig kjøretillatelse for å få tilgang til eiendommen din via en gang- og sykkelveg. Dette gjelder selv om bommen er åpen.

Søknad om midlertidig kjøretillatelse sendes til postmottak@haugesund.kommune.no.

Søknaden må inneholde

  • kontaktperson
  • mobilnummer
  • adresse
  • beskrivelse av arbeidet                                          
  • varighet for arbeidet
  • kartutsnitt merket med ønsket kjøretrase

Merk søknaden med «kommunal tillatelse – vegavdelingen».
Det er inntil 5 dagers saksbehandlingstid og det er ingen kostnader for saksbehandlingen.

Arbeid langs gang- og sykkelveg skal alltid varsles med skilt 110 «arbeidsmann» i hver ende av arbeidsområdet. Skilt kan leies av Haugesund kommune. Pris for leie av skilt finner du her i kommunens gebyrregulativ. (PDF, 782 kB)

Er du entreprenør?

Du må søke om arbeidsvarslingstillatelse med tilhørende skiltplan.

Her finner du søknadsskjema for tillatelse