Kontakt

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til Den norske kirke i Haugesund 52 80 95 00
E-post: post.haugesund@kirken.no Merk e-posten med ”Barn er bra!-festivalen”
Følg Barn er bra!- festivalen på Facebook!

Ledernes telefonnummer

934 15 416      Tom Landås - Festivalsjef, informasjonsansvarlig, mediekontakt og tilrettelegging - særskilte behov

903 62 399      Sverre Wathne - internasjonalt arbeid på festivalen

982 42 077      Olav Hagen - Påmelding og registrering

982 42 091      Kristin Huus - Økonomi

404 15 553      Reidun Flaten Qvale - Voksenleder for Barnas råd

997 81 313      Silje Olaussen - Logistikk- og utstyr