Kontakt

Kontaktinformasjon
52 80 95 00 Den norske kirke i Haugesund
Følg Barn er bra!- festivalen på Facebook!
E-post: post.haugesund@kirken.no Merk e-posten med ”Barn er bra!-festivalen”

Ledernes telefonnummer

934 15 416      Tom Landås –Festivalsjef, informasjonsansvarlig og mediekontakt

934 15 419      Bjørg Lund - Lederansvarlig

903 62 399      Sverre Wathne, internasjonalt arbeid på festivalen

404 70 853      Jorunn Kringeland Thorsen - Tilrettelegging - særskilte behov

982 42 077      Olav Hagen - Påmelding og registrering

982 42 091      Kristin Huus - Økonomi

404 15 553      Reidun Flaten Qvale - Voksenleder for Barnas råd

997 81 313      Silje Olaussen - Logistikk- og utstyr