Hvordan Barn er bra! - festival ble til

Barn er bra!-festivalen ble startet som en barnefestival i Skåre menighet i 1988.

Hvordan Barn er bra! - festivalen ble til

Fra 1991 inngikk menigheten og Bleikemyr bydelshus et samarbeid som bidro til en flott utvikling av festivalen som på nittitallet vokste i omfang. I samarbeid med Strømmestiftelsen ble det i 1995 startet et vennskapsprosjekt med MYSA i Kenya. Etter hvert ble også samarbeidet med Vard-modellen en viktig partner i vennskapssamarbeidet. I forbindelse med tusenårsskiftet ble Barn er bra!-festivalen utpekt som et offisielt "tusenårsprosjekt" av Norge 2000 as. Oppmerksomheten og pengene som fulgte med det var med å utvikle festivalen til å bli en festival for hele Haugesund by. Organisasjoner, kommunen og menighetene (Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menighet) stod sammen om en festival som stadig ble mer omfattende. Samarbeidet med MYSA i Mathare i Kenya, som startet i 1995, ble i år 2000 utvidet. En stor delegasjon av barn, unge og voksne fra Kenya deltok på festivalen for å feire tusenårsskiftet. Barn er bra!-festivalens samarbeid med MYSA er et svært viktig element i festivalen. Festivalen er ikke en festival hvor de voksne skal underholde barna, men en festival som barna skaper selv med støtte fra mange unge og voksne ledere.

I 2004 var også en delegasjon fra Barn er bra!-festivalen i Haugesund gjester til Watoto Wana Say festivalen i Nairobi, en knoppskyting fra Barn er Bra!-festivalen. I 2004 ble det også nedlagt et stort arbeid for å bli et miljørfyrtårn. Miljøtanken har sine røtter fra tidlig på nittitallet i Barn er bra!-historien. Ikke minst med hjelp fra vår venner i Mathare som lenge har oppfattet trusselen om miljøødeleggelser på nært hold. I 2006 fikk festivalen tildelt "Dåpsopplæringsprisen" av IKO. En viktig pris for i Den norske kirke.

Jubileum i 2007

Festivalens 20 års jubileum i 2007 ble feiret med HM Dronning Sonja som gjest sammen med 550 deltakere. Festivalen styrket sitt flerkulturelle og internasjonale fellesskap gjennom fotballskole for barn fra flyktningmottak og vennskapsbesøket fra Mathare. Barn fra 30 forskjellige nasjoner var representert. Barn er bra! er et begrep i Haugesund. Logoen uttrykker respekt og stor tro på barnet. Samt gi barn de muligheter de fortjener i en kreativ festival. Samarbeidet mellom organisasjoner, kommunen og Den norske kirke forteller om en bred og viktig satsing.

25 års jubileum i 2012 

I 2012 ble 25 år feiret med flott jubileumsfestival og utgivelse av boken Barn er bra, "Kreativt kaos". (Tom Landås).