Priser og betaling

KORT FORTALT

  • Du betaler fra den måned barnet ditt starter i barnehagen.
  • Familier som har flere barn i barnehage betaler mindre. 
  • Familier som tjente mindre enn 559 167,-  kroner i fjor kan ha rett på lavere betaling.

Prisen for en barnehageplass

Det er statsbudsjettet som bestemmer hvilken pris foreldre skal betale for å ha barn i barnehage. Barnehagene kan ikke overstige makspris uten flertall i foreldregruppen i gjeldende barnehage. Noen barnehager har lavere foreldrebetaling enn makspris.

Pris barnehageplass
Tilbud Pris 01.08.22 Kommentar
100 % plass (makspris) 3050 kr. juli er betalingsfri
80 % plass 2745 kr. juli er betalingsfri
60 % plass 2135 kr. juli er betalingsfri
50 % plass 1830 kr. juli er betalingsfri

Ekstrabetaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg til betaling for barnehageplass. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage.

Du betaler for elleve måneder i året. I de kommunale barnehagene er juli betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen den første i hver måned. Dersom du har lav inntekt kan du søke om redusert betaling.

Søskenmoderasjon

Dersom du har flere barn i barnehagen kan du få søskenmoderasjon. Du trenger ikke å søke om dette. Du får det automatisk så lenge barna bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far.

Søskenmoderasjon er 30% for barn nummer 2. For barn nummer 3, 4 og så videre er moderasjonen på 50 %. 

Når kan du få redusert foreldrebetaling?

  • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Her på udir.no kan du lese mer på om foreldrebetaling.

Søke om betalingsreduksjon

Søknad om betalingsreduksjon og gratis kjernetid gjøres i den samme søknadsportalen som man søker barnehageplass.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Trenger du mer informasjon om den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid for 2-, 3,- 4- og 5-åringer kan du lese om moderasjonsordninger på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Redusert åpningstid i sommerferien

I uke 29 - 32 er åpningstiden fra klokken 10.00 – 14.00.

Relatert innhold