Priser og betaling

KORT FORTALT

  • En heltids barnehageplass koster 3315 kr. per måned (fra 01.01.2022-31.07.2022).
  • Du betaler fra den måned barnet ditt starter i barnehagen.
  • Familier som har flere barn i barnehage betaler mindre. 
  • Familier som tjente mindre enn 592 167,-  kroner i fjor kan ha rett på lavere betaling.

Det er statsbudsjettet som bestemmer hvilken pris foreldre skal betale for å ha barn i barnehage. Barnehagene kan ikke overstige makspris uten flertall i foreldregruppen i gjeldende barnehage. Noen barnehager har lavere foreldrebetaling enn makspris.

Prisen for en barnehageplass

En heltids barnehageplass koster 3315 kr. per måned i kommunale og private barnehager. Ekstrabetaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage. Fra 01.08.2022 er prisen for 100 % plass 3050 kr. per måned.

Du betaler for elleve måneder i året. I de kommunale barnehagene er juli betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen den første i hver måned. Dersom du har lav inntekt kan du søke om redusert betaling.

Pris barnehageplass
Tilbud Pris 01.01.22 - 31.07.22 Kommentar
100 % plass (makspris) 3315 kr. juli er betalingsfri
80 % plass 2983.5 kr. juli er betalingsfri
60 % plass 2320.5 kr. juli er betalingsfri
50 % plass 1989 kr. juli er betalingsfri

Søskenmoderasjon

Dersom du har flere barn i barnehagen kan du få søskenmoderasjon. Du trenger ikke å søke om dette. Du får den automatisk så lenge søsknene er registrert med samme søker, medsøker og fakturamottaker.

Søskenmoderasjon er 30% for barn nummer 2. For barn nummer 3, 4 og så videre er moderasjonen på 50 %. 

Når kan du få redusert foreldrebetaling?

  • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Her på udir.no kan du lese mer på om foreldrebetaling.

Søknadsskjema for betalingsreduksjon

Søknad om betalingsreduksjon og gratis kjernetid gjøres i den samme søknadsportalen som man søker barnehageplass.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Trenger du mer informasjon om den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid for 2-, 3,- 4- og 5-åringer kan du lese om moderasjonsordninger på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

Moderasjonsordninger foreldrebetaling (utdanningsdirektoratet.no)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Redusert åpningstid i sommerferien

I uke 29 - 32 er åpningstiden fra klokken 10.00 – 14.00.

Relatert innhold