Avdelingene våre

Avdeling Kroken
Avdeling Kroken har 12 plasser plasser for barn fra 1-3 år.
Telefon: 52 74 18 16
Mobil: 975 08 507

Avdeling Uren
Avdeling Uren har 12 plasser for barn fra 1-3 år.
Telefon: 52 74 40 17
Mobil: 468 26 367

Avdeling Nuten
Avdeling Nuten har 21 plasser for barn i alderen 3- 6 år.
Telefon: 52 74 40 15
Mobil: 975 01 504

Avdeling Arken
Avdeling Arken har 21 plasser for barn i alderen 3-6 år.
Telefon: 52 74 40 14
Mobil: 975 11 150