Sagatun barnehage

Sagatun barnehage ligger i nærheten av Haraldsstøtta og er en kommunal 4-avdelings barnehage.

 

Åpningstid i barnehagen vår er fra kl. 07.00 - 16.30.

Kontaktinformasjon

Sagatun barnehage
Telefon 52 74 45 40
Jorunn Wathne
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 45 40
Mobil 40 63 58 44