Sagatun barnehage

Åpningstiden er fra klokken 07.00 - 16.30.

Sagatun barnehage ligger i nærheten av Haraldsstøtta og er en kommunal 4-avdelings barnehage.

Kontaktinformasjon

Sagatun barnehage
Telefon 52 74 45 40
Jorunn Wathne
enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 45 40
Mobil 40 63 58 44