Lysskar barnehage

Åpningstid i barnehagen vår er fra kl. 07.00 - 16.30.

Kontaktinformasjon

Bertha Eidesvik
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 40 29
Mobil 47 37 49 97