Veterinærtjenester

Fra og med fredag 1. mars 2024 klokken 00.00 vil det være redusert tilgang på veterinærtjenester for smådyr i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. 

Bakgrunnen for dette er manglende avtale mellom kommunene og de aktuelle smådyrklinikkene i regionen om en vaktordning, men anbudsprosess er gjennomført og det vil i nær fremtid bli invitert til forhandlingsmøte med de veterinærene/klinikkene som har meldt sin interesse for å delta i en vaktordning for smådyr.

Eiere av kjæledyr/smådyr som trenger hjelp fra veterinær fram til avtale er på plass blir oppfordret til å kontakte smådyrklinikkene innenfor ordinær åpningstid.