Velkommen til leir på Stemnestaden

Nå nærmer det seg leiren på Stemnestaden for alle 7. klassinger i Haugesund. Der vil elevene i 2 dager få være sammen med elever som skal begynne på samme ungdomsskole og spesielt de som skal begynne i klassen din til høsten.

På hver leir blir det 60 til 90 ungdommer, og elevene vil få møte lærere og andre voksne som har kontakt med ungdom.

Informasjonsmøter om Stemnestaden for alle foresatte til våre nye ungdomsskoleelever på Teams. 

Sjekk Visma eller med din skole for lenke til møtet 21. mai klokken 18:00

Informasjon om leiren

Hovedideen med en slik leir er å lette overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Vi vet at mange ungdommer synes det er krevende å skifte over til ny skole, klasse, nye medelever, nye lærere og så videre. Erfaring viser at denne spenningen blir litt mindre når du allerede før sommeren blir kjent med de som du skal gå i klasse med og treffer den nye kontaktlæreren.

Dessuten blir elevene litt mer kjent med de fritids-, hjelpe- og støttetjenestene mange vil ha kontakt med i løpet av ungdomstida: Helsesøster, sosiallærer, Barnevernet, Politiet, frivillige organisasjoner, menigheter, fritidsklubb, kultursenter og stiftelser.

Meld deg på til Stemnestaden her

Ta kontakt med Barne- og ungdomskoordinator Truls Aarseth for spørsmål om påmelding.
E-post: Truls.Aarseth@haugesund.kommune.no.

Kontaktpersoner ved skolene

Georg C. Breivik, Skåredalen skole, mobil: 404 27 290

Tor Inge Westerlund, Haraldsvang skole, mobil: 908 200 74

Terje Tveit, Håvåsen skole, mobil 904 10 666

Hege Charlotte Staalesen, Hauge skole, mobil: 911 54 459

Luftfoto av STemnestaden leirskole i Tysvær kommune - Klikk for stort bildeStemnestaden leirskole Oppvekst i Haugesund