Unngå rotter

Når temperaturen synker kan du oppleve rotter i nærheten av der du bor. Det er den enkelte huseier som har ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter. 

Her er noen tips om hva du kan gjøre for å unngå rotter i ditt nærmiljø.

 • Ikke gi fugler mat på bakken eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på fuglebrettet.
 • Kompost og matavfallsdunk skal være tett.
 • Nedfallsfrukt må fjernes.
 • Unngå lavtkrypende busker/hekker. Disse gir skjul for rotter.
 • Kaninhold kan trekke til seg rotter pga. matrester og at kaniner ikke fordøyer maten skikkelig.
 • Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.
 • Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra bakken slik at en unngår mørke steder.
 • Steingjerder er et ypperlig gjemmested.
 • Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder.
 • Kontrollér at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn 1,25 cm2 for å komme inn.
 • Ikke hiv matrester og fett i do!
 • Ha metallrister i veggventiler.
 • Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i  huset ved å gnage seg inn under taksteinene.
 • Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 • Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over slukene i kjelleren.

Fugleforing

Et viktig bidrag i kampen mot rottene er å unngå matspill. Bruk egnede fôrinnretninger som hindrer søl. Kokosnøtter, fett og meiseboller er godt fôr for enkelte arter. Det varer lenger og gir lite avfall. Grundig renhold reduserer faren for smittespredning til folk, fugler og andre dyr. Frøskall fra solsikke og annet matspill må enten legges i brun dunk eller i rottesikker kompostbeholder.

Vannfuglforing

Svaner og ender klarer seg stort sett uten vår hjelp. Fôring av disse fuglene er mest for din egen glede. Legger du ut for mye mat, havner den gjerne som rottemat. Kommer ikke fuglene med en gang når du prøver å gi dem mat, så er de heller ikke sultne. Kast da maten i nærmeste bossdunk slik at den ikke blir tilgjengelig for rottene.

Les mer om rotter og skadedyrbekjempelse