- Stas å få arbeidsmiljøprisen!

- Skal vi ikke bare søke da? Spurte verneombud Birgitte Olsen sin nytilsatte leder. - Ja, klart vi skal, svarte Michael Granberg. Ikke lenge etter var søknaden til arbeidsmiljøutvalget sendt. Onsdag 22. februar ble avdelingen deres tildelt arbeidsmiljøprisen for 2022.

Bilde av kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen (t.h.) , leder av arbeidsmiljøutvalget Borghild Smedsrud (t.v.) sammen med avdelingsleder Michael Granberg og hovedvernombud Benedicte W. Eriksen ved Miljøarbeidertjenenesten Haraldsvangtunet.  - Klikk for stort bildeKommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og leder av arbeidsmiljøutvalget, Borghild Smedsrud (t.v.), delte ut arbeidsmiljøprisen til miljøarbeidertjenesten Haraldsvangtunet. Her representert ved avdelingsleder Michael Granberg og verneombud Birgitte Olsen. Liv Alsaker Sande

- Dette er virkelig en stor annerkjennelse for jobben vi gjør, og det motiverer oss til å utvikle oss videre - både individuelt som fagpersoner og som kollegagruppe, sier Michael Granberg som startet i jobben som leder for miljøarbeidertjenesten Haraldsvangtunet i august i 2022.

Godt arbeidsmiljø gir bedre tjenester

Siden da har det vært viktig for 25-åringen å bli godt kjent med sine kolleger og bygge videre på den gode kulturen som allerede var etablert. For at arbeidsmiljøet henger sammen med tjenestene som blir utført, er ikke Granberg i tvil om.
- Målet vårt er at vi alle skal glede oss til å gå på jobb. At vi til enhver tid føler oss trygge på arbeidsoppgavene våre, og at vi kan søke støtte hos hverandre ved behov. Vi står alle i krevende jobboppgaver og for oss er det viktig å ha faste møter der vi får jobbe sammen. I høst har vi spesielt fokusert på dette med fleksibilitet og kompetanse. Vi har blant annet jobbet med rolleavklaring og arbeidslister, men også fokusert på å utnytte kompetansen og tverrfagligheten slik at tilbudet til brukerne blir enda bedre, sier Granberg som gleder til å finne på noe kjekt sammen med sine kolleger for pengepremien på 10 000 kroner som fulgte med arbeidsmiljøprisen. 

Slik jobber de med arbeidsmiljøet

Miljøarbeidertjenesten Haraldsvangtunet gir tjenester i form av praktisk og personlig bistand til mennesker som av ulike årsaker har nedsatt funksjonsevne. Hjelpen gis i hjemmet, noe som betyr at de ni ansatte stadig er på farten rundt omkring i byen. I sine lokaler i Framvegen 9 har de anledning til å treffes til felleslunsj, skrive journaler og holde fellesmøter.

Her er noen av tiltakene som er med å sikre dem et godt arbeidsmiljø:

1) Fokus på tverrfaglighet og kompetanse

Fokus på tverrfaglighet og kompetanse gjør at de ansatte får brukt kompetansen sin og opplever mestring i jobben. Det er også viktig for dem at de ansatte utvikler eierfølelse til jobben og får tilbakemeldinger på jobben de gjør. Dette virker inn på den indre motivasjonen den enkelte ansatte har for jobben og arbeidsoppgavene sine.

2) Kompetanseheving og rom for refleksjon

Miljøarbeidertjenesten legger til rette for utvikling og kompetanseheving, både ved bruk av interne ressurser, men også via eksterne kurs og e-læringskurs. Ansatte oppfordres til å melde fra hvis det er kurs de har behov for eller ønsker å delta på. Tilbud om hospitering ved andre avdelinger på områder der personalet ønsker mer kompetanse er et annet opplæringstiltak. Tiltaket bidrar til økt kunnskap, samtidig til at ansatte opplever større trygghet på jobb. Refleksjonsmøter og fokus på erfaringsoverføring er også tiltak som virker kompetansehevende. 

3) Fast møte

Personalgruppen har fast møte hver dag, med felles rapport og fordeling av dagens gjøremål. 

4) Felles lunsj

Selv om de ansatte er mye på farten, prøver de å få til en felleslunsj hver dag i sine koselige lokaler i Framvegen 9. Målet er også ha noen faglunsjer med jevne mellomrom - der faglig innhold er på programmet.

5) Samlinger utenom arbeidstid

Julebord, høstsamling og sommeravslutning er et must for denne avdelingen og det ryktes om at leder for miljøarbeidstjenesten inviterte hele avdelingen hjem til seg like etter han startet i jobben. 

Vi gratulerer de ansatte i miljøarbeidertjenesten Haraldvangstunet med arbeidsmiljøprisen for 2022. F.v. Karl Gunnar Haanes, Michael Granberg, Ingjerd Wang, Birgitte Olsen, Camilla Waage Alfredsen og Benedicte W. Eriksen. Ikke tilstede: Sølvi Haugan, Christoffer Jacobsen og Tiril H. Håland.