Slik forhindrer du konflikt med hekkende måker

Haugesund kommune får årlig henvendelser fra personer som lurer på hva de kan gjøre med måker som har etablert seg på en ugunstig plass, og som oppleves som plagsomme og truende. Svaret er alltid det samme: ingenting.

Bilde av et måkepar tatt i Haugesund. - Klikk for stort bildeTiltak for å forebygge utfordringer med måker må gjøres før hekketida starter i midten av april. Idar Høviskeland Pedersen

Når et måkereir først er etablert, er det forbudt å ødelegge eller fjerne det. Det er også forbudt å gjennomføre andre tiltak som kan påføre stress, lidelse eller skade på egg, unger eller voksne måker. Overtredelser regnes som alvorlig faunakriminalitet, og vil anmeldes.  

Årsaken til forbudet er at bestandene av måker er i sterk tilbakegang over hele landet. Hele fem av syv måkearter en nå inne på rødlista, som er en oversikt over truede arter.

Hekketida starter i april

Tiltak for å forebygge utfordringer med måker må gjøres før hekketida starter i midten av april.

Følgende tiltak kan forsøkes:

  • Avgrensning av måkenes tilgang til tak og andre flater ved å spenne opp liner. Avstanden mellom linene må være 50 cm, og høyden over taket bør være minst 30 cm. Stram opp linene innimellom, så det ikke er fare for at fuglene vikler seg inn i dem.
  • Hyppig ferdsel på taket/området kan gjøre at måkene vurderer arealet som lite egnet som hekkeplass.
  • Tilbud om alternative, gode hekkeplasser i nærheten kan lokke måkene bort.
  • Sandkasser, pallekarmer og lignende kan dekkes til med presenning i perioder med lite aktivitet i området.

NB: Ikke bruk netting som fuglene kan sette seg fast i!

En del opplever at måkereir oppstår «over natta», gjerne etter et par dager med mindre aktivitet i området, som helger og røde dager. Da er det for sent å gjøre noe. Det er ikke lov å fjerne reiret, uavhengig av om det ligger i en sandkasse, blomsterbed eller på et tak.

Måkene er ikke farlige

Måker som stuper gjør det ikke for å angripe, men for å skremme. De ønsker bare å beskytte ungene sine. De blir spesielt stresset i slutten av mai og begynnelsen av juni, når eggene klekker og ungene begynner å springe rundt på bakken.

Måker er ikke farlige, verken for barn eller voksne.

Måkene har fått et rykte som urenslige, men det er heller tvert imot. Måkene spiser gjerne matavfall fra mennesker og annen restemat naturen har å by på. Dermed holder de byene ryddige og kan blant annet bidra til å holde bestanden av rotter nede.

Reiret er allerede etablert - hva kan jeg gjøre?

Det viktigste du kan gjøre er å akseptere at måkene er en del av naturen og byen vår, og forsøke å irritere deg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.

Stupene og skrikene vil roe seg når hekketiden er over i midten av juli, men om måkene forstyrres kan bråket vare lenger. Måkepar som får ro i etableringsfasen vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen.

Ifølge Birdlife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening) vil måkene raskt roe seg ned om man trekker seg unna området de oppholder seg på. Ved å holde en hånd eller pinne over hodet vil de ofte ikke være like nærgående.

Det er mulig å søke om tillatelse til skadefelling av måker, informasjon om dette finnes på Miljødirektoratets hjemmeside, her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/myndigheter/behandle-soknad-om-skadefelling/. Merk at det kun er i helt spesielle tilfeller at en slik søknad vil innvilges. At måkene er plagsomme er ikke tilstrekkelig.

Mer informasjon om problemstillingen finner du her: