Sammen for fair play i byggebransjen

Arbeidslivskriminalitet i byggebransjen var tema da Fair Play Bygg Rogaland holdt et foredrag for ansatte i kommuner på Haugalandet. Haugesund kommune har nå inngått en samarbeidsavtale med organisasjonen. 

Hovedmålet til Fair Play Bygg Rogaland er å bekjempe arbeidskriminalitet og jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Organisasjonen skal avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet og varsle om dette.

Samarbeidspartner

Flere kommuner i Rogaland og andre offentlige virksomheter er samarbeidspartner med Fair Play Bygg sin avdeling i Rogaland. Nå har altså også Haugesund kommune inngått en samarbeidsavtale med dem.

Les mer om Fair Play Bygg Rogaland sitt arbeid her! 

Prosjektleder i kommunen, Thomas Haugen (t.v.) og kommunaldirektør for tekniske tjenester Bjørnar Måleng (t.h.) sammen med Fred Sherling i Fair Play Bygg som kommunen har inngått samarbeidsavtale med. Liv Alsaker Sande