Påmelding til kurs i Trygghetssirkelen/COS-P

Målet med kurs i Trygghetssirkelen/COS-P er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt.

Målgruppen

Alle foreldre bosatt i Haugesund kommune med barn i førskolealder.

Sted

Sentrum Helsestasjon på Senter for barn og unge
Skåregata 101, 5528 Haugesund

Varighet

Det er 8 gruppesamlinger med 1,5 - 2 timer varighet.

Kurs vår 2023

  • Kurs 1: Oppstart tirsdag 3 januar klokken 14.00- 15.30 (8 tirsdager)
  • Kurs 2: Oppstart tirsdag 3 januar klokken 16.00-17.30 (8 tirsdager)
  • Kurs 3: Oppstart onsdag 4 januar klokken 16.00-17.30 (8 onsdager)
  • Kurs 4: Oppstart torsdag 5 januar klokken 14.00-15.30 (8 torsdager)
  • Kurs 5: Oppstart tirsdag 21. mars klokken 15.30-17.00 (8 tirsdager med pause i påskeuken)

Pris

Kurset er gratis.

Påmelding

Påmelding er bindende. Skal begge foreldre delta på kurset, ønsker vi at dere legger inn begge sitt telefonnummer og mailadresse. Din kontaktinformasjon vil bli benyttet for å invitere deg til frivillig deltakelse i evaluering av kurset. Informasjon om deg vil ikke bli videreformidlet eller brukt til et annet formål.

Gå til skjema for kurspåmelding

Om kurset

Kurset er gratis og det er første mann til mølla for påmelding (med forbehold om at kurs kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte),

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt. Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Barn blir ikke med på kursene.

Trygghetssirkelen/Circle of Security – Parenting (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Kurset passer for alle. Du trenger ikke oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt for å delta.

Les mer om Trygghetssirkelen/Circle of Security - Parenting (COS-P) her

Evaluering

Les mer om evaluering av kurset her

Kontaktinformasjon

Siri Wendelbo Johansen
E-post
Telefon +47 94 83 51 46