Kirkens Bymisjon skal drive natteravnordning

Haugesund kommune og Stiftelsen Kirkens Bymisjon har kommet til enighet om en avtale som skal sikre drift av natteravner de neste tre årene. Avtalen har som mål å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant ungdom i alderen 13-19 år, gjennom synlig tilstedeværelse i sentrum og andre utsatte områder.

– Vi er veldig glade for at avtalen endelig er på plass og gleder oss til å se trygge voksne med gule vester i byens gater, uttaler ordfører Nils Konrad Bua.

Oppstart i høst

Avtalen sikrer Stiftelsen Kirkens Bymisjon tilskudd til å drive natteravner de neste tre årene. Oppstarten av natteravnene blir etter sommerferien 2024 da natteravnene skal starte med å gå fredager med ambisjoner om å så raskt som mulig utvide til lørdager.

– Vi er allerede godt i gang med kursing av egne frivillige og vil bruke tiden frem mot høsten til å rekruttere enda flere som ønsker å gjøre en innsats for byens ungdom,  uttaler Gunn Marit Nordmark fra Kirkens Bymisjon.

Erfaring med natteravner

Kirkens bymisjon driver i dag natteravner på Karmøy og i Stavanger og tar med seg disse erfaringene inn i etableringen av natteravner i Haugesund.

– Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og erfaring for å skape et trygt miljø for ungdom i byen og håper alle som er interessert i å bidra tar kontakt, sier Nordmark.

Haugesund kommune bidrar med til sammen 1.050.000 kroner  og forplikter seg til å sikre god informasjonsflyt mellom natteravnene og egne initiativ i sentrum.

– Vi er svært glade for å kunne samarbeide med Stiftelsen Kirkens Bymisjon om dette viktige tiltaket. Natteravnene har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å skape trygghet og forebygge uønskede hendelser blant ungdom, sier Bua.

Bilde av ordfører Nils Konrad Bua og Gunn Marit Nordmark fra Kirkens Bymisjon som signerer avtalen om natteravnordning i Haugesund - Klikk for stort bildeOrdfører Nils Konrad Bua og Gunn Marit Nordmark fra Kirkens Bymisjon signerer avtalen om natteravnordning i Haugesund Liv Alsaker Sande

Her kan du melde deg som frivillig !